Architecture-Design-Wallpapers-HD-04-2560x1600

Zadanie pre študentskú architektonickú súťaž: Úprava priestorov bývalej knižnice Nadácie otvorenej spoločnosti

22.06.2016

Vyhlasujeme študentskú architektonickú súťaž na interiérovú úpravu priestorov bývalej knižnice na prízemí sídelnej budovy. Účastníkmi súťaže môžu byť študenti 3. ročníka a vyššie FA STU, VŠVU, dizajnu FA STU a absolventi ročníka 2015/2016 týchto škôl. Porota súťaže: Ing. Arch. Michal Bogár (BKU ateliér), Ing. Arch. Oto Häusler, Jana Dravecká – finančná riaditeľka Nadácie, Ján Orlovský – […]

Čítať viac..

koalicia_logo625x225

Koalícia pre deti Slovensko: Odporúčania Výboru OSN pre práva dieťaťa sú znepokojujúce.

20.06.2016

Členovia Koalície pre deti Slovensko sa 16. júna 2016 na svojom sneme zhodli, že v súlade s aktuálnymi závermi Výboru, kľúčovými aktivitami Koalície v druhom polroku 2016 budú projekty na posilňovanie pozitívneho rodičovstva, inkluzívneho princípu vo vzdelávaní, na uplatňovanie najlepšieho záujmu dieťaťa v médiách, či detí v migračnej kríze a vytváranie systému na monitorovanie dodržiavania práv detí na Slovensku s dôrazom na implementáciu odporúčaní Výboru.

Čítať viac..

zlaty klinec

Zlatý klinec pre mladých kreatívcov aj kampaň Povedz mi to do očí

13.06.2016 ,

V súťaži ZLATÝ KLINEC získala naša kampaň Povedz mi to do očí strieborný klinec v kategórii Kreativita v PR a bronzový klinec v kategórii Film. Kampaň pre nás pripravil Mayer/McCann Erickson, s ktorými práve spolupracujeme na jej voľnom pokračovaní. Ľubica Stanek tiež v mene Nadácie otvorenej spoločnosti odovzdala ocenenie v kategórii pre mladých kreatívcov Young […]

Čítať viac..

IMG_0082

Precitlivelosť? Ľudskoprávne vzdelávanie v Nórsku

31.05.2016

Slovensko je kritizované Európskou komisiou za oddeľovanie rómskych detí do samostatných tried či škôl. Hoci náš zákon takéto konanie zakazuje, táto prax na mnohých školách pretrváva. Mimovládne organizácie roky neúspešne volajú po systémovej zmene. Aspoň čiastočnú zmenu sa aj v Nadácii otvorenej spoločnosti snažíme priniesť cez ľudskoprávne vzdelávanie a cez učiteľky a učiteľov. Začali sme čerpaním inšpirácie […]

Čítať viac..

012-OSF_Da_sa_to_FACEBOOK

Pozrite si záznam z konferencie Dá sa to

27.05.2016

Prinášame záznam zo záverečného podujatia Fond pre MVO. Na konferencii Dá sa to odzneli príbehy a praktické skúsenosti mimovládnych organizácií z oblastí ako aktívne občianstvo, advokácia či posilňovanie znevýhodnených skupín obyvateľstva. Nižšie nájdete vybrané videá, celý záznam sa nachádza na YouTube. Príhovor pani Ingy Magistad, veľvyslankyne Nórskeho kráľovstva na Slovensku: Martina Paulíková zo Združenia Slatinka […]

Čítať viac..

IMG_5482

Odovzdali sme certifikáty najlepším stredoškolským študentom

Certifikáty na ročné štipendiá na stredné školy v USA a Veľkej Británii v stredu 18. 5. 2016 prevzalo z rúk predstaviteľov veľvyslanectiev USA a Veľkej Británie 7 najúspešnejších stredoškolských študentov.

Čítať viac..

Dá sa to: Príbehy mimovládnych organizácií

5.05.2016

Čo všetko sa vďaka Fondu pre mimovládne organizácie podarilo realizovať, si môžete prečítať v novej publikácii Dá sa to. Prináša prehľad o programoch Demokracia a ľudské práva a Aktívne občianstvo a inklúzia, ako aj inšpiratívne príbehy vybraných grantistov. Nadácia otvorenej spoločnosti a konzorcium Nadácia Ekopolis, Nadácia Socia a Nadácia pre deti Slovenska spolu vo Fonde […]

Čítať viac..

NOS-OSF sa stala členom Koalície pre deti Slovensko

4.05.2016

Nadácia otvorenej spoločnosti sa stala členom Koalície pre deti Slovensko. Poslaním Koalície pre deti je presadzovanie, obhajovanie a napĺňanie práv, potrieb a záujmov detí v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa a jeho opčných protokolov. Koalícia pre deti Slovensko i jej členské organizácie sa vo svojej činnosti riadia princípmi Dohovoru o právach dieťaťa, ktorými sú nediskriminácia, najlepší […]

Čítať viac..

102-OSF_Da_sa_to_FACEBOOK

Fond pre MVO symbolicky uzatvorila konferencia Dá sa to

25.04.2016 ,

Na konferencii Dá sa to sme predstavili úspešné príbehy slovenských mimovládnych organizácií. Podujatie 21.4. 2016 symbolicky uzatvorilo pôsobenie Fondu pre mimovládne organizácie na Slovensku a priblížilo pozitívne zmeny, ktoré podporené projekty priniesli. Na konferencii sa hovorilo o úspešných informačných kampaniach, advokácií a zmenách legislatív, ale aj o tom, ako možno bojovať proti rasizmu medzi mladými ľuďmi. Veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva […]

Čítať viac..

WP_20160320_009

Stopy života: Pripomenuli sme si obete prvého transportu Židov

24.03.2016

25. marca 1942 odišiel z Popradu prvý transport židovských žien a dievčat do Osvienčimu. “Židovský kódex” svojho času najtvrdšiu protižidovskú právnu normu v Európe, schválila vláda Slovenskej republiky 9. septembra 1941. Kódex definoval pojem židovského obyvateľstva na rasovom princípe a ďalej upravoval spoločenské, občianske, náboženské a osobné práva Židov na území Slovenska. Svojím spôsobom zavŕšil vylúčenie Židov z politického, […]

Čítať viac..

Aktuality

Čitať viac...

Naše projekty

Pozrite si na čom pracujeme.
zobraziť projekty