20 rokov činnosti OSF v prospech Slovenska

2.07.2014

2

Pre zachytenie dvadsaťročného slovenského príbehu Nadácie otvorenej spoločnosti preštudoval Pavol Demeš stovky strán výročných správ, publikované materiály nadácie, mediálne výstupy a rozhovory so zamestnancami či členmi správnej rady nadácie. Pri jej čítaní si každý čitateľ premietne svoju vlastnú skúsenosť s nadáciou, ako aj aktuálny pohľad na slovenskú spoločnosť v kontexte Európy a sveta.

Publikácia na stiahnutie

OSF 20 rokov cinnosti(1)