Empowering Children and Youth in Active Citizenship and Human Rights

1.04.2015

We invite you to conference on children and youth paricipation in community changes and better working democracy.

Key note speaker is Breki Karlsson, Founder and Director General of the Institute for Financial Literacy in Iceland.

The conference is held on 24th April 2015 in Hotel Meander, Tatranská Štrba.

You can register here: link

Programme:

9:00 – 9:30        Registrácia a káva
9:30 – 9:45        Otvorenie konferencie
Elena Moťovská – Nadácia otvorenej spoločnosti
9:45 – 10:45     Hlavný rečník:
Breki Karlsson – Inštitút pre finančnú gramotnosť
Posilňovanie práv detí a mládeže prostredníctvom sociálneho a finančného vzdelávania na Islande
10:45 – 11:20    Aneta Chlebničanová – Nadácia pre deti Slovenska
Komunity priateľské deťom a mladým ľuďom
11:20 – 11:55    Eva Košťálová – Mládež ulice
Poskytovať zážitok nestačí…
12:00 – 13:00        Obed
13:00 – 13:35    Jana Šimončičová – Linka detskej istoty
Detská participácia cez linky pomoci
13:35 – 14:10    Mária Studeničová/Daniela Facunová – Zelená škola
SPOLU? SPOLU!
14:10 – 14:25        Prestávka
14:25 – 15:00    Mladí lídri a líderky
Príklad iniciatívy tvorený priamo mladými ľuďmi
15:00– 15:35    Dana Žilinčíková – OZ Návrat
Mladí ľudia z náhradných rodín – aktívni aktéri a aktérky zmeny systému ochrany detí (možnosti a bariéry)
15:35 – 16:00        Záverečné zhrnutie

The event is organised by Open Society Foundation, the NGO Fund Operator, as part of complementary actions of the EEA Financial Mechanism Grants.

News