Zlatý klinec pre mladých kreatívcov aj kampaň Povedz mi to do očí

13.06.2016 ,

V súťaži ZLATÝ KLINEC získala naša kampaň Povedz mi to do očí strieborný klinec v kategórii Kreativita v PR a bronzový klinec v kategórii Film. Kampaň pre nás pripravil Mayer/McCann Erickson, s ktorými práve spolupracujeme na jej voľnom pokračovaní. Ľubica Stanek tiež v mene Nadácie otvorenej spoločnosti odovzdala ocenenie v kategórii pre mladých kreatívcov Young […]

Čítať viac..

Pozrite si záznam z konferencie Dá sa to

27.05.2016

Prinášame záznam zo záverečného podujatia Fond pre MVO. Na konferencii Dá sa to odzneli príbehy a praktické skúsenosti mimovládnych organizácií z oblastí ako aktívne občianstvo, advokácia či posilňovanie znevýhodnených skupín obyvateľstva. Nižšie nájdete vybrané videá, celý záznam sa nachádza na YouTube. Príhovor pani Ingy Magistad, veľvyslankyne Nórskeho kráľovstva na Slovensku: Martina Paulíková zo Združenia Slatinka […]

Čítať viac..

Odovzdali sme certifikáty najlepším stredoškolským študentom

Certifikáty na ročné štipendiá na stredné školy v USA a Veľkej Británii v stredu 18. 5. 2016 prevzalo z rúk predstaviteľov veľvyslanectiev USA a Veľkej Británie 7 najúspešnejších stredoškolských študentov.

Čítať viac..

Záverečná správa verejnej zbierky Kultúra na rázcestí

24.05.2016

Záverečná správa verejnej zbierky  Kultúra na rázcestí  zapísaná do registra zbierok  rozhodnutím MV SR SVS-OVS3-2015/028050 z 05. októbra 2015 Náklady spojené s verejnou zbierkou boli uhradené z hrubého výnosu zbierky vo výške 0,09 EUR (čiastočné pokrytie správneho poplatku v hodnote 20,- EUR). Čistý výnos z verejnej zbierky vo výške 5.155,15 EUR bol použitý nasledovne: príjemca  IČO suma účel Bábkové divadlo […]

Čítať viac..

NOS-OSF sa stala členom Koalície pre deti Slovensko

4.05.2016

Nadácia otvorenej spoločnosti sa stala členom Koalície pre deti Slovensko. Poslaním Koalície pre deti je presadzovanie, obhajovanie a napĺňanie práv, potrieb a záujmov detí v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa a jeho opčných protokolov. Koalícia pre deti Slovensko i jej členské organizácie sa vo svojej činnosti riadia princípmi Dohovoru o právach dieťaťa, ktorými sú nediskriminácia, najlepší […]

Čítať viac..

Štipendijný program Rómskeho vzdelávacieho fondu otvorený!

14.04.2016 ,

Dávame do pozornosti otvorené kolo štipendijného programu REF pre rómskych študentov vysokých škôl.

Čítať viac..

Predbežná správa verejnej zbierky Kultúra na rázcestí

31.03.2016

Predbežná správa verejnej zbierky Kultúra na rázcestí  zapísaná do registra zbierok  rozhodnutím MV SR SVS-OVS3-2015/028050 z 05. októbra 2015 Prehľad vykonávania zbierky: Verejná zbierka bola vykonávaná v súlade s rozhodnutím o registrácii verejnej zbierky č.  SVS-OVS3-2015/028050, a to zbieraním dobrovoľných finančných príspevkov na bankový účet verejnej zbierky č. SK48 1100 0000 0029 2287 4547, zbieraním príspevkov do prenosných pokladničiek v priestoroch SND […]

Čítať viac..

Dá sa to: Pozývame na záverečnú konferenciu Fondu pre MVO

23.03.2016 ,

Nadácia otvorenej spoločnosti a Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a Nadáciou Socia organizujú záverečnú konferenciu Fondu pre mimovládne organizácie. Pre účastníkov sú pripravené inšpiratívne príbehy a projekty, ktoré sa podarilo realizovať s podporou Fondu pre mimovládne organizácie. Registrovať sa môžete na http://tinyurl.com/eeadasato.

Čítať viac..

Udelené štipendiá Secondary School Scholarship

7.03.2016

Program sa realizuje od roku 1993 s cieľom umožniť študentom štúdium na americkej alebo britskej strednej škole, pomôcť zblíženiu a pochopeniu rôznych kultúr, spoznať životný štýl v zahraničí prostredníctvom pobytov v rodinách, vzdelávacích programov, zapájaním sa do klubových a komunitných aktivít. Udelené štipendiá Počet uchádzačov: 81 Počet udelených štipendií: 7 American Secondary School for International […]

Čítať viac..

Podporené žiadosti v rámci Bilaterálneho fondu

25.02.2016 ,

Na základe výzvy na predkladanie žiadostí o grantovú podporu aktivít z Bilaterálneho programu Demokracia a ľudské práva, vyhlásenej dňa 2.11.2015,  prijal správca programu Demokracia a ľudské práva, Nadácia otvorenej spoločnosti, celkovo 22 žiadostí o grantovú podporu. Správna rada Nadácie otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation na základe podkladov externých odborných  hodnotiteľov žiadostí rozhodla o podpore […]

Čítať viac..

1 2 3 4 5 13