Predbežná správa verejnej zbierky Kultúra na rázcestí

31.03.2016

Predbežná správa verejnej zbierky Kultúra na rázcestí  zapísaná do registra zbierok  rozhodnutím MV SR SVS-OVS3-2015/028050 z 05. októbra 2015 Prehľad vykonávania zbierky: Verejná zbierka bola vykonávaná v súlade s rozhodnutím o registrácii verejnej zbierky č.  SVS-OVS3-2015/028050, a to zbieraním dobrovoľných finančných príspevkov na bankový účet verejnej zbierky č. SK48 1100 0000 0029 2287 4547, zbieraním príspevkov do prenosných pokladničiek v priestoroch SND […]

Čítať viac..

Dá sa to: Pozývame na záverečnú konferenciu Fondu pre MVO

23.03.2016 ,

Nadácia otvorenej spoločnosti a Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a Nadáciou Socia organizujú záverečnú konferenciu Fondu pre mimovládne organizácie. Pre účastníkov sú pripravené inšpiratívne príbehy a projekty, ktoré sa podarilo realizovať s podporou Fondu pre mimovládne organizácie. Registrovať sa môžete na http://tinyurl.com/eeadasato.

Čítať viac..

Udelené štipendiá Secondary School Scholarship

7.03.2016

Program sa realizuje od roku 1993 s cieľom umožniť študentom štúdium na americkej alebo britskej strednej škole, pomôcť zblíženiu a pochopeniu rôznych kultúr, spoznať životný štýl v zahraničí prostredníctvom pobytov v rodinách, vzdelávacích programov, zapájaním sa do klubových a komunitných aktivít. Udelené štipendiá Počet uchádzačov: 81 Počet udelených štipendií: 7 American Secondary School for International […]

Čítať viac..

Podporené žiadosti v rámci Bilaterálneho fondu

25.02.2016 ,

Na základe výzvy na predkladanie žiadostí o grantovú podporu aktivít z Bilaterálneho programu Demokracia a ľudské práva, vyhlásenej dňa 2.11.2015,  prijal správca programu Demokracia a ľudské práva, Nadácia otvorenej spoločnosti, celkovo 22 žiadostí o grantovú podporu. Správna rada Nadácie otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation na základe podkladov externých odborných  hodnotiteľov žiadostí rozhodla o podpore […]

Čítať viac..

NADAČNÝ FOND LEAF PRI NADÁCII OTVORENEJ SPOLOČNOSTI JE OTVORENÝ

17.02.2016

LEAF Academy v spolupráci s Nadáciou otvorenej spoločnosti otvára štipendijný fond na podporu študentov. Tento fond umožní realizovať svoju víziu sprístupnenia vzdelania na svetovej úrovni pre najtalentovanejších študentov s najvyšším potenciálom, bez ohľadu na ich sociálne a ekonomické zázemie. LEAF Academy je komunita ľudí so silnou víziou pre lepšiu strednú Európu a svoju misiu napĺňa […]

Čítať viac..

Save the date: Záverečná konferencia Fondu pre MVO

9.02.2016

Spolu s Nadáciou Ekopolis, Nadáciou pre deti Slovenska a Nadáciou Socia 21.4. 2016 organizujeme záverečnú konferenciu Fondu pre mimovládne organizácie. Budeme radi, ak si poznačíte tento dátum v kalendároch, pripravujeme podujatie plné inšpiratívnych príbehov a projektov, ktoré sa podarilo realizovať s podporou Fondu pre MVO. Bližšie informácie nájdete včas na www.osf.sk a www.ekopolis.sk. 

Čítať viac..

Výzva k ľudskosti prerozdeľuje posledné prostriedky na integračné projekty

Posledná časť finančných prostriedkov z daru spoločnosti TIPOS, a.s. bude v najbližších dňoch smerovať aj organizáciám poskytujúcim integračné služby v súčasnej utečeneckej kríze. V tomto kole bolo prerozdelených 112 138,00 € EUR medzi sedem organizácií.

Čítať viac..

Novinárska cena 2015 – Deadline sa blíži!

22.01.2016

Už máte len posledných pár dní na to, aby ste prihlásili svoje príspevky alebo svojich obľúbených novinárov do súťaže Novinárska cena. Dvanásty ročník súťaže sme vyhlásili 5. decembra 2015 a prihlasovanie ukončíme 31. januára 2015. Tak ako minulý rok a desať rokov predtým, aj teraz máte možnosť prihlásiť svoje najlepšie práce (ak ste novinár/ka) alebo prihlásiť […]

Čítať viac..

PODPORA Islamskej nadácii na Slovensku a moslimskej komunite

11.01.2016

Sme pohoršení vyjadreniami predsedu vlády a týmto listom preto chceme vyjadriť podporu Islamskej nadácii a jej komunite, ktorá tu s nami pokojne žije už roky. Islamská nadácia na Slovensku pôsobí ako najvýraznejší hlas moslimov a moslimiek žijúcich na Slovensku, ktorým poskytuje duchovnú, kultúrnu a sociálnu podporu. Jej predsedom je Mohammad Safwan Hasna. K podpornému listu sa môžete […]

Čítať viac..

Oznámenie o predĺžení termínu

7.01.2016

Oznámenie o predĺžení termínu na predkladanie  žiadostí o grantovú podporu aktivít z Bilaterálneho fondu Program Demokracia a ľudské práva. Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation ako správca Programu Demokracia a ľudské práva oznamuje, že Výzva na predkladanie žiadostí o grantovú podporu aktivít z Bilaterálneho fondu zo dňa 02.11.2015, s pôvodný termínom uzávierky 08.01.2016, je predĺžená do 22.01.2016. Žiadosti o grantovú podporu z Bilaterálneho fondu […]

Čítať viac..

1 2 3 4 5 12