Udelené štipendiá / Secondary School Scholarship Program

Program sa realizuje od roku 1993 s cieľom umožniť študentom štúdium na americkej alebo britskej strednej škole, pomôcť zblíženiu a pochopeniu rôznych kultúr, spoznať životný štýl v zahraničí prostredníctvom pobytov v rodinách, vzdelávacích programov, zapájaním sa do klubových a komunitných aktivít. Udelené štipendiá: Počet uchádzačov: 65 Počet udelených štipendií: 8 American Secondary School for International […]

Čítať viac..

Informácia o jazykových testoch / Secondary School Scholarship Program

Jazykový test ELTiS (English Language Test for International Students) sa bude konať dňa  14. 12. 2016 (streda)  o 13:00 h vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, Žilina Zoznam študentov pozvaných na jazykový test >>> Spojenie zo železničnej alebo autobusovej stanice: pešo cca 650 – 750 m Parkovanie je možné na platených parkovacích […]

Čítať viac..

Secondary School Scholarship Program

Otvárame 24. ročník programu štipendijných študijných pobytov na súkromných stredných školách v USA a Veľkej Británii.

Čítať viac..

Udelené štipendiá Secondary School Scholarship

Program sa realizuje od roku 1993 s cieľom umožniť študentom štúdium na americkej alebo britskej strednej škole, pomôcť zblíženiu a pochopeniu rôznych kultúr, spoznať životný štýl v zahraničí prostredníctvom pobytov v rodinách, vzdelávacích programov, zapájaním sa do klubových a komunitných aktivít. Udelené štipendiá Počet uchádzačov: 81 Počet udelených štipendií: 7 American Secondary School for International […]

Čítať viac..

NADAČNÝ FOND LEAF PRI NADÁCII OTVORENEJ SPOLOČNOSTI JE OTVORENÝ

LEAF Academy v spolupráci s Nadáciou otvorenej spoločnosti otvára štipendijný fond na podporu študentov. Tento fond umožní realizovať svoju víziu sprístupnenia vzdelania na svetovej úrovni pre najtalentovanejších študentov s najvyšším potenciálom, bez ohľadu na ich sociálne a ekonomické zázemie. LEAF Academy je komunita ľudí so silnou víziou pre lepšiu strednú Európu a svoju misiu napĺňa […]

Čítať viac..

Secondary School Scholarship – Výsledky jazykových testov

V roku 2015 sa testov zúčastnilo 77 študentov.  66 študentov môže postúpiť na ústne pohovory. Maximálny počet bodov, ktoré možno v teste dosiahnuť je 265. Minimálny počet bodov pre postup do ďalšieho kola je 223 bodov pre študentov anglických bilingválnych škôl a 220 bodov pre študentov ostatných škôl. Pohovory sa uskutočnia v dňoch 18. a […]

Čítať viac..

Informácia o jazykových testoch

Jazykový test ELTiS (English Language Test for International Students) sa bude konať dňa  16. 12. 2015 (streda)  o 13:00 h vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Žiline (Námestie obetí komunizmu 1, Žilina). Spojenie zo železničnej alebo autobusovej stanice: pešo cca 650 – 750 m. Parkovanie je možné na platených parkovacích miestach v okolí, prípadne na parkovisku obchodného domu v blízkosti. […]

Čítať viac..

Secondary School Scholarship Program 2016/2017

Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation (NOS – OSF) v spolupráci s partnerskými výmennými organizáciami American Secondary Schools for International Students and Teachers, Inc. (ASSIST), USA a The Headmasters’ and Headmistresses’ Conference (HMC), Veľká Británia otvára 23. ročník programu štipendijných študijných pobytov na súkromných stredných školách v USA a Veľkej Británii. Komu je program […]

Čítať viac..

Secondary School Scholarship Program – štipendiá pre stredoškolákov

NOS – OSF s partnerskými organizáciami poskytuje štipendiá v rámci programu štipendijných študijných pobytov na súkromných stredných školách v USA a Veľkej Británii.

Čítať viac..

Štipendijný program pre rómskych študentov stredných škôl

Štipendijný program pre rómskych študentov stredných škôl určený pre žiakov druhých a vyšších ročníkov stredných škôl. Štipendium vo výške 150-250 € bude udelené vybraným študentom, ktorí vynikajú dobrými študijnými výsledkami a pochádzajú z rodín, ktoré sú v nepriaznivej sociálnej situácii.

Čítať viac..

1 2

Newsletter