Secondary School Scholarship Program – štipendiá pre stredoškolákov

NOS – OSF s partnerskými organizáciami poskytuje štipendiá v rámci programu štipendijných študijných pobytov na súkromných stredných školách v USA a Veľkej Británii.

Čítať viac..

Štipendijný program pre rómskych študentov stredných škôl

Štipendijný program pre rómskych študentov stredných škôl určený pre žiakov druhých a vyšších ročníkov stredných škôl. Štipendium vo výške 150-250 € bude udelené vybraným študentom, ktorí vynikajú dobrými študijnými výsledkami a pochádzajú z rodín, ktoré sú v nepriaznivej sociálnej situácii.

Čítať viac..

Roma Memorial University Scholarship Program

Rómsky pamätný univerzitný štipendijný program ponúka štipendiá rómskym vysokoškolským študentom denného štúdia, ktorí študujú na niektorej z univerzít/vysokých škôl akreditovaných MŠ SR a spĺňajú všetky kritériá. O štipendium môžu požiadať aj študenti externého štúdia, ktorí študujú na magisterskom a doktorandskom štúdiu.

Čítať viac..

1 2

Newsletter