Roma Memorial University Scholarship Program

Rómsky pamätný univerzitný štipendijný program ponúka štipendiá rómskym vysokoškolským študentom denného štúdia, ktorí študujú na niektorej z univerzít/vysokých škôl akreditovaných MŠ SR a spĺňajú všetky kritériá. O štipendium môžu požiadať aj študenti externého štúdia, ktorí študujú na magisterskom a doktorandskom štúdiu.

Čítať viac..