eduRoma bojuje proti segregácii na školách

Inšpirujte sa aktivitami našich grantistov a realizujte svoj nápad s podporou Fondu pre MVO aj vy!

Inšpekcia ministerstva nerieši policajné násilie, ukázala správa Poradne

Poradňa pre občianske a ľudské práva (The Civic and Human Rights Advisory Centre) draws attention to unsufficient activity in investigation of police violence.

O odvahe hovoriť pravdu. Alebo aspoň priznať chybu.

Prečítajte si jednu z víťazných prác literárnej súťaže Chceme život bez úplatkov a korupcie.

Divadlo Pôtoň vzdeláva mladých o inakosti a diskriminácii

Inšpirujte sa aktivitami našich grantistov a realizujte svoj nápad s podporou Fondu pre MVO aj vy!

Rómske deti v detských domovoch tvoria väčšinu, chýbajú podmienky na ich adaptáciu

O výsledkoch výskumu zameraného na prácu s rómskymi deťmi umiestnenými v detských domovoch hovorí Elena Gallová Kriglerová z CVEK.

Amnesty International Slovensko prináša príbehy menšín

Inšpirujte sa aktivitami našich grantistov a realizujte svoj nápad s podporou Fondu pre MVO aj vy!

Situácia je ako v 50. rokoch v Spojených štátoch amerických, hovorí o násilí páchanom na Rómoch OSN

V Open Gallery sa včera konala tlačová konferencia Európskeho centra pre práva Rómov o policajnom násilí páchanom na Rómoch na Slovensku.

Mladí chcú život bez úplatkov a korupcie

Pozrite si výsledky súťaže OZ Proti korupcii a prečítajte si víťazné práce žiakov ZŠ a SŠ.

Quo Vadis posilňuje postavenie rómskych žien

Inšpirujte sa aktivitami našich grantistov a realizujte svoj nápad s podporou Fondu pre MVO aj vy!

Stop násiliu v akejkoľvek podobe

Hovoríme stop násiliu v akejkoľvek podobe. Rodovo podmiené násilie je však fenomén, ktorý má u nás dlhú tradíciu, je súčasťou kultúry národa, akceptovaná forma násilia. Ženy ho zažívajú ako rodovo podmienené násilie v oveľa vyššej miere ako muži a takýto prejav násilia ženy stavia do nerovnocenného postavenia. Ratifikáciou tzv. Istanbulského dohovoru chceme zabrániť diskriminácii a […]

1 12 13 14 15 16 17