Rómske deti v detských domovoch tvoria väčšinu, chýbajú podmienky na ich adaptáciu

O výsledkoch výskumu zameraného na prácu s rómskymi deťmi umiestnenými v detských domovoch hovorí Elena Gallová Kriglerová z CVEK.

Amnesty International Slovensko prináša príbehy menšín

Inšpirujte sa aktivitami našich grantistov a realizujte svoj nápad s podporou Fondu pre MVO aj vy!

Situácia je ako v 50. rokoch v Spojených štátoch amerických, hovorí o násilí páchanom na Rómoch OSN

V Open Gallery sa včera konala tlačová konferencia Európskeho centra pre práva Rómov o policajnom násilí páchanom na Rómoch na Slovensku.

Mladí chcú život bez úplatkov a korupcie

Pozrite si výsledky súťaže OZ Proti korupcii a prečítajte si víťazné práce žiakov ZŠ a SŠ.

Quo Vadis posilňuje postavenie rómskych žien

Inšpirujte sa aktivitami našich grantistov a realizujte svoj nápad s podporou Fondu pre MVO aj vy!

Stop násiliu v akejkoľvek podobe

Hovoríme stop násiliu v akejkoľvek podobe. Rodovo podmiené násilie je však fenomén, ktorý má u nás dlhú tradíciu, je súčasťou kultúry národa, akceptovaná forma násilia. Ženy ho zažívajú ako rodovo podmienené násilie v oveľa vyššej miere ako muži a takýto prejav násilia ženy stavia do nerovnocenného postavenia. Ratifikáciou tzv. Istanbulského dohovoru chceme zabrániť diskriminácii a […]

Pripomíname si svetový deň utečencov

20. jún je venovaný ľuďom, ktorí sú z dôvodu vojenských konfliktov, politickej situácie či prenasledovania nútení opustiť svoju domovskú krajinu.

Pro Bono Maratón spojil ľudí z firiem a z neziskoviek

Podujatie realizované 11.6. v rámci projektu Hlavy pomáhajú zapojilo kreatívcov, poradcov i právnikov do pomoci neziskovkám.

Združenie Slatinka bojuje za verejný záujem

Inšpirujte sa aktivitami združenia Slatinka a realizujte svoj nápad s podporou Fondu pre MVO aj vy!

Dizajnfórum: V Drienovci sa dostanete do iného sveta

Tam, kde štát skúša výchovu Rómov obuškami, oni pracujú s deťmi a ich rodičmi.

1 13 14 15 16 17