Európa – vytváranie spoločného priestoru

Chceme obhajovať princípy zjednotenej Európy a jej ochranu pred protieurópskymi silami, najmä pravicovým extrémizmom a propagandou. Budeme dôsledne sledovať konflikt na Ukrajine a podporovať angažovania slovenských mimovládnych organizácií v ukrajinskom reformnom procese. Naším cieľom je aj motivovať k zdieľaniu skúseností tretieho sektora z procesov tranzície na Slovensku v európskom priestore a prispievať k tvorbe priateľskej európskej susedskej politiky.

Projekty

Čítajte naše príbehy

Newsletter