Kritické myslenie a participácia

Chceme posilniť hlas verejnosti v otázkach demokracie, právneho štátu a ľudských práv a podporovať verejnú diskusiu v citlivých sociálnych a ľudsko-právnych témach. Upozorňujeme na kvalitnú prácu novinárov, budeme podnecovať posilnenie kontrolnej úlohy médií a podporovať profesionálne štandardy v žurnalistike a médiách celkovo.

Projekty

Frontline Club Slovakia

Témy, ktoré rezonujú spoločnosťou, približujeme neformálnou diskusiou.

Čítať viac..

1 2

Čítajte naše príbehy

Newsletter