Dodatočne postupujúce žiadosti v III. výzve

13.08.2015 , ,

Do posúdenia obsahovej zhody postupujú dodatočne aj žiadosti o grant, pri ktorých žiadatelia v stanovenej lehote doplnili chýbajúce prílohy k žiadosti. Zoznam týchto žiadostí nájdete TU: Zoznam dopĺňaných postupujúcich žiadostí.

Aktuality