Fond pre MVO – výsledky I. kola hodnotenia

3.03.2014

promo-fond-pre-mvo-4

Do prvého kola Výzvy na podávanie Žiadostí o grant prihlásilo svoje projektové zámery 175 mimovládnych organizácií. 133 organizácií po kontrole zhody Výzvy, administratívnej zhody a oprávnenosti žiadateľa postúpilo do II. kola predkladania Žiadostí o grant. 42 žiadateľov nevyhovelo kontrole zhody Výzvy, administratívnej zhody a oprávnenosti žiadateľa a nepostúpilo do II. kola predkladania Žiadostí o grant.

Výsledky I

Aktuality