Grantová výzva Podpora rozmanitosti v kultúre a umení

29.06.2015 ,

Úrad vlády SR ako správca programu Finančného mechanizmu EHP SK05 Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva vyhlasuje výzvu CLT03 na predkladanie žiadostí o projekt. Výzva je zameraná na medzinárodnú spoluprácu v súčasných a živých umeniach.

Povinnou požiadavkou projektových návrhov je partnerstvo so subjektami z Nórska, Islandu a Lichtenštajnska. Všetky potrebné informácie nájdete na www.eeagrants.sk.

Aktuality