Mimovládne organizácie z celej Európy vyjadrili podporu maďarským organizáciám

23.09.2014

Okotars2-2

Súčasne s narastajúcou kontrolou médií, súdnictva a biznisu, vláda Viktora Orbána zvyšuje tlak na občiansku spoločnosť so zjavným zámerom potláčať akúkoľvek kritiku. V pondelok 8. septembra v rámci kampane proti maďarským mimovládnym organizáciám polícia vykonala neohlásené prehliadky kancelárií nadácií Ökotárs a DemNet a domové prehliadky ich zamestnancov, pričom im zabavila počítače a dokumentáciu. Vo štvrtok 19. septembra maďarský Úrad správy daní a finančnej kontroly odobral daňové číslo Karpatskej nadácii.

Tieto tri nadácie sú členmi konzorcia, ktoré spravuje rozdeľovanie finančných prostriedkov z Finančného mechanizmu EHP pre maďarské mimovládne organizácie. Cieľom fondov je okrem iného posilnenie demokracie a právneho štátu, obrana občianskych práv a zvyšovanie transparentnosti. Skutočnosť, že finančné prostriedky sú distribuované mimo priamu kontrolu maďarskej vlády a fondy podporujú aj organizácie, ktoré sú voči vláde kritické, je jadrom problému, ktorý v uplynulých dňoch prerástol do demonštrácie moci aká v krajinách EÚ nemá obdobu.

Prečítajte si celé znenie tlačovej správy Nadácie Ekopolis.

Aktuality