Nové termíny vyhlásenia výsledkov grantového kola EEA 2009 – 2014

3.07.2014

promo-fond-pre-mvo-4

Na základe Výzvy na podávanie Žiadostí  o grant z Programu podpory MVO „Demokracia a ľudské práva“ zverejnenej dňa 20.1.2014 (ďalej len „Výzva“) Správca programu prijal 175 projektových zámerov.

Po vykonaní kontroly Správca programu rozhodol, že 42 žiadostí nepostupuje do druhého kola z dôvodu,  že žiadatelia neoznačili vo formulári projektového zámeru cieľ, pre ktorý bola výzva vyhlásená.

Je v záujme Nadácie otvorenej spoločnosti umožniť čo najvyššiemu počtu mimovládnych organizácií uchádzať sa so svojimi projektmi o podporu Fondu pre MVO.  Správna rada NOS-OSF preto rozhodla, že Správca programu pozve do druhého kola všetkých žiadateľov, ktorých projektové zámery nepostúpili do 2. kola z dôvodu nesplnenia kritérií Výzvy.

Výsledkom hodnotenia musí byť jedno poradie všetkých projektov.  Projekty z druhej skupiny budú hodnotené rovnakými expertmi/kami ako projekty dodané v skoršom termíne.

S ohľadom na riešenie tejto situácie vám oznamujeme, že nový rozvrh pre vyhodnotenie výsledkov 2. Výzvy na podávanie žiadostí o grant je nasledovný:

1. skupina žiadateľov, ktorí odovzdali kompletnú Žiadosť 5.5.2014
Expertné hodnotenie 27.6.-14.7.
Zasadnutie výberovej komisie 21.7.
Oznámenie výsledkov: 6. 8.

2. skupina žiadateľov, ktorí kompletnú Žiadosť odovzdali dodatočne
Pozvanie do druhého kola 30.6.
Uzávierka podávania Žiadosti o grant 30.8.
Expertné hodnotenie 2.-7.9.
Zasadnutie výberovej komisie 10.9.
Oznámenie výsledkov: 15.9.

Aktuality