Oznámenie o otvorení bilaterálneho fondu na národnej úrovni pre rok 2014

17.09.2014

NOR

 

Oprávnenými žiadateľmi sú právnické osoby registrované na Slovensku, ktoré realizujú projekt v jednej z troch oblastí – životné prostredie, sociálne veci a kultúra – v spolupráci s minimálne jedným partnerom z donorského štátu alebo medzinárodnou organizáciou. Bilaterálny fond na národnej úrovni podporuje spravidla jednorazové aktivity, nie ucelené súbory aktivít (projekty). Ide predovšetkým o komplementárne aktivity s jasne vymedzenými cieľmi a zameraním týkajúcim sa organizácie alebo účasti na konferenciách, seminároch, workshopoch študijných cestách či informačných aktivitách významných pre posilnenie bilaterálnych vzťahov. Aktivity je možné realizovať len na Slovensku alebo v donorských štátoch.

Žiadosť o príspevok je možné predložiť do 31.1.2015.

Viac informácií nájdete na stránke http://www.eeagrants.sk/-bilateralny-fond-na-narodnej-urovni-pre-rok-2014-otvoreny-/ 

Aktuality