Posilňovanie hlasu detí a mladých ľudí v aktívnom občianstve a ľudských právach

1.04.2015

Konferencia sa koná 24. apríla 2015 v hoteli Meander v Tatranskej Štrbe.

Hlavným rečníkom bude Breki Karlsson, zakladateľ Inštitútu pre finančnú gramotnosť na Islande.

Prihlásiť sa môžete na tomto linku do 15.4.

Program konferencie:

9:00 – 9:30        Registrácia a káva
9:30 – 9:45        Otvorenie konferencie
Elena Moťovská – Nadácia otvorenej spoločnosti
9:45 – 10:45     Hlavný rečník:
Breki Karlsson – Inštitút pre finančnú gramotnosť
Posilňovanie práv detí a mládeže prostredníctvom sociálneho a finančného vzdelávania na Islande
10:45 – 11:20    Aneta Chlebničanová – Nadácia pre deti Slovenska
Komunity priateľské deťom a mladým ľuďom
11:20 – 11:55    Eva Košťálová – Mládež ulice
Poskytovať zážitok nestačí…
12:00 – 13:00        Obed
13:00 – 13:35    Jana Šimončičová – Linka detskej istoty
Detská participácia cez linky pomoci
13:35 – 14:10    Mária Studeničová/Daniela Facunová – Zelená škola
SPOLU? SPOLU!
14:10 – 14:25        Prestávka
14:25 – 15:00    Mladí lídri a líderky
Príklad iniciatívy tvorený priamo mladými ľuďmi
15:00– 15:35    Dana Žilinčíková – OZ Návrat
Mladí ľudia z náhradných rodín – aktívni aktéri a aktérky zmeny systému ochrany detí (možnosti a bariéry)
15:35 – 16:00        Záverečné zhrnutie

Podujatie organizuje Nadácia otvorenej spoločnosti, ako operátor Fondu pre MVO, v rámci doplnkových aktivít EEA grantov.

Aktuality