Zoznam expertných hodnotiteľov III. výzvy

4.08.2015 , , ,

V rámci III. výzvy na podporu MVO v Programe Demokracia a ľudské práva budú žiadosti, ktoré postúpia do posudzovania obsahovej zhody, hodnotiť expertné hodnotiteľky a expertní hodnotitelia. Ich mená nájdete tu: Zoznam hodnotiteľov.

Aktuality