Chceme vedieť viac v Lozorne

19.06.2014

Untitled2

Séria tvorivých workshopov v rôznych mestách po celom Slovensku ponúka priestor na diskusiu pre pracovníkov samospráv, vzdelávacích a kultúrnych inštitúcii, škôl, rodičov, odborníkov i laikov. Využite príležitosť formulovať svoje predstavy o budúcnosti školstva a premýšľať nad jeho širšími súvislosťami. Výstupom z každého workshopu bude mapa predstáv a inovácii, ktoré postupne vytvoria Atlas predstáv ľudí o budúcnosti.

Podujatie organizuje občianske združenie Nové školstvo v spolupráci s Nadáciou otvorenej spoločnosti –Open Society Foundation, Nadáciou Milana Šimečku a s Centrom pre výskum etnicity a kultúry (CVEK).

pozvanka na workshop

Čítajte naše príbehy

Naše projekty

Pozrite si na čom pracujeme.
zobraziť projekty

Newsletter