Hľadáme finančného kontrolóra/ku

11.03.2015

Hlavné úlohy a zodpovednosti:

•    kontrola čerpania prostriedkov grantov a komunikácia s jednotlivými grantistami
•    monitoring projektov, schvaľovanie výdavkov
•    monitoring súladu čerpaných prostriedkov z grantov s platnou legislatívou a internými predpismi nadácie
•    finančný reporting
•    spolupráca na platobnom styku, reportovaní, monitoringu,
•    príprava podkladov do účtovníctva
•    konzultácie v oblasti financií a účtovníctva

Požiadavky:

•    skúsenosti s finančným reportingom 5+ rokov, ideálne v mimovládnom sektore,
•    skúsenosť s viaczdrojovým financovaním podmienkou,
•    orientácia v legislatíve týkajúcej sa účtovníctva, daní a zmluvných vzťahov,
•    administratívne zručnosti,
•    skúsenosti s grantovým procesom,
•    komunikačné a prezentačné schopnosti, dobrý písomný prejav výhodou,
•    dobrá znalosť anglického jazyka slovom a písmom.

Životopisy posielajte na osf@osf.sk do stredy 25.3.2015 do 15:00. Kontaktovať budeme iba kandidátov, ktorí postúpia do druhého kola výberového procesu.

Čítajte naše príbehy

Naše projekty

Pozrite si na čom pracujeme.
zobraziť projekty

Newsletter