Predbežná správa verejnej zbierky Kultúra na rázcestí

31.03.2016

Predbežná správa verejnej zbierky Kultúra na rázcestí  zapísaná do registra zbierok  rozhodnutím MV SR SVS-OVS3-2015/028050 z 05. októbra 2015

Prehľad vykonávania zbierky:

Verejná zbierka bola vykonávaná v súlade s rozhodnutím o registrácii verejnej zbierky č.  SVS-OVS3-2015/028050, a to zbieraním dobrovoľných finančných príspevkov na bankový účet verejnej zbierky č. SK48 1100 0000 0029 2287 4547, zbieraním príspevkov do prenosných pokladničiek v priestoroch SND pred predstavením Labyrinty a raje Jána Amosa, ktoré sa uskutočnilo dňa 24. októbra 2015 o 19,00 h v Sále činohry v novej budove Slovenského národného divadla a predajom vstupeniek na predstavenie činohry SND Labyrinty a raje Jána Amosa, ktoré sa uskutočnilo dňa 24. októbra 2015 o 19,00 h v Sále činohry v novej budove Slovenského národného divadla.

Prehľad hrubého výnosu zbierky podľa spôsobov vykonávania zbierky:

zasielaním dobrovoľných peňažných príspevkov  na osobitný účet zbierky od 05.10.2015 do 31.12.2015            692,00 €
zbieraním príspevkov do stacionárnych pokladničiek od 05.10.2015 do 31.12.2015                    –   €
zbieraním príspevkov do prenosných pokladničiek 24.10.2015            146,15 €
predajom vstupeniek na kultúrne podujatie         4 317,00 €
Úroky na BÚ verejnej zbierky                 0,09 €
hrubý výnos zbierky spolu        5 155,24 €

 

Čítajte naše príbehy

Naše projekty

Pozrite si na čom pracujeme.
zobraziť projekty

Newsletter