Privátny nacionalizmus

3.02.2015

Privatny-nacionalizmus-SK-poster-cut

Séria štyroch výstav a štyroch diskusií Privátny nacionalizmus v bratislavskej Open gallery je satelitným projektom medzinárodného výstavného cyklu, v rámci ktorého sa v roku  2014 uskutočnilo päť výstav s rovnakým názvom v Čechách, na Slovensku, v Maďarsku, v Nemecku a v Poľsku.

Medzinárodný výstavný projekt nie je iba instantnou reinštaláciou pôvodného výberu diel v novom prostredí.

Tento intenzívny cyklus vznikol v snahe prehĺbiť diskusiu o fenoméne „privátneho nacionalizmu“, ktorý sa ukazuje byť novým a vitálnym nositeľom tradičných ideologických obsahov z čias politických zápasov o budovanie „národného štátu“.

Zaujímajú nás spôsoby a procesy, v rámci ktorých dochádza k scitliveniu a prekladu dôsledkov dejinných drám do prirodzeného sveta obyčajného človeka. Otázka pritom ostáva stále rovnaká – čo je dobré pre štát a čo je dobré pre jednotlivca?

Ďalšou motiváciou k vzniku výstavného projektu sú tiež nerozriešené politické konflikty spojené s inštaláciou niektorých diel  v rámci pôvodného projektu – špeciálne ten, ktorý na Slovensku vyvolala inštalácia diela Dalibora Baču v Košiciach v podobe československej vlajky položenej na zem.

V neposlednom rade tu ide tiež o experimentovanie kurátorov s klasickým formátom „tematickej výstavy“. Výstavu tu chápeme ako nepolitický priestor na prehlbovanie verejnej diskusie, čo v dôsledku vedie k snahe o čo najväčšie priblíženie dvoch rovín medzi ktorými sa každá tematická výstava pohybuje: medzi verejnou produkciou umenia a produkciou verejného diskurzu.

Kurátori:        Fedor Blaščák, Rokko Juhász, Ilona Németh
organizátor:     Kassákovo centrum intermediálnej kreativity
v spolupráci s Nadáciou otvorenej spoločnosti

10.2. – 14.2. identita, patriotizmus, nacionalizmus
17.2. – 21.2. štátne symboly, sloboda umenia, kauza
24.2. – 28.2. idea štátnosti, hranice, politický extrémizmus
3.3. – 7.3. strach, vznik štátu, Ukrajina – Rusko

Diskusie začínajú vždy v utorok o 17:30.
Kompletný program.

Čítajte naše príbehy

Naše projekty

Pozrite si na čom pracujeme.
zobraziť projekty

Newsletter