Roma Graduate Preparation Program

31.03.2014

colorlogorap

Ide o 9 mesačný (september-jún) akademický prípravný program, ktorý ma pripraviť rómskym študentom, študujúcim najmä humanitné a spoločenské odbory, hlásiť sa na magisterské a doktorandské štúdium na medzinárodných uznávaných univerzitách. Študent sa takisto zdokonalí v angličtine.

Požiadavky: ukončené minimálne bakalárske štúdium (alebo byť v poslednom ročníku bakalárskeho štúdia) a mierne pokročilá úroveň angličtiny.

Vrátane štúdia, program ponúka štipendium, ktoré pokrýva školné, ubytovanie, stravu a poistenie na celý akademický rok. Okrem toho študent dostáva každý mesiac finančnú podporu, ktorá pokrýva finančné náklady spojené so životom vo veľkom meste.

Link v angličtine https://rap.ceu.hu/node/39602, kde sa záujemcovia dozvedia viac o tomto programe. V prípade nejasností a ďalších otázok sa môžu obrátiť na  patricia.patkanova@gmail.com.

Čítajte naše príbehy

Naše projekty

Pozrite si na čom pracujeme.
zobraziť projekty

Newsletter