Romano drom: Spolupráca hudobnej špičky a znevýhodnených detí

24.07.2014

16FT

Známa česká umelkyňa Ida Kelarová s občianskym združením Miret pravidelne pripravuje letné umelecké školy pre talentované rómske deti. Tento rok projekt Romano drom prvý krát prichádza na Slovensko – od 26.7. do 10.8. 2014 bude 60 detí zo slovenských, českých a maďarských osád a detských domovov rozvíjať svoje hudobné nadanie.

Cieľom Romano drom je podporiť rozvoj rómskej kultúry a napomôcť sebarozvoju a sebavedomiu znevýhodnených detí. Pod vedením Idy Kelarovej a špičkových profesionálnych umelcov absolvujú nielen tvorivé workshopy, ale aj aktivity zamerané rómsku históriu, tradície a súčasné problémy každodenného života.

Ako sa deťom darí, ukážu už počas Dňa otvorených dverí, ktorý sa na letnej škole v Lúčkach – Potoky pri Lipanoch bude konať 3. augusta od 13:00. Na tento deň sú pozvané všetky deti, ktoré by radi predviedli svoju prácu a zároveň sa zoznámili s ďalšími deťmi, ktoré na sebe pracujú a menia svet.

Vyvrcholením letnej školy budú spoločné koncerty detí s Idou Kelarovou, jej hosťami a Českou filharmóniou. Výnimočné vystúpenia môžete zažiť 6. augusta v rómskej osade v Lenartove, 7. augusta v rómskej osade v Raslaviciach a 8. augusta v synagóge v Liptovskom Mikuláši.

Pod vedením Idy Kelarovej budú spievať aj deti zo spevokolu Superar z Banskej Štiavnice. Zbor je súčasťou medzinárodnej siete Superar, ktorá prináša špičkové umelecké vzdelanie všetkým deťom bez rozdielu, vrátane tých najchudobnejších s nedostatkom príležitostí.

Letná škola Romano drom sa koná vďaka podpore Vyšehradského fondu, A.S.A. Slovensko spol.s.r.o., ComAp, spol.s.r.o. a Ing. Jozef Patkaň-Obnova, Bardejov, Sick s.r.o..
Partnermi projektu sú Česká filharmónia, ETP Slovensko a Snétberger Zenei Tehétseg Központ.

Hlavným spoluorganizátorom na Slovensku je Sociálny Prešov s partnermi Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation, Bratislava, Superar Slovakia, Banská Štiavnica, Jesko, o.z. Liptovský Mikuláš, obec Lenartov, obec Raslavice, Kesaj Čhave, Kežmarok, komunitné centrum Poltár a Revúca. Mediálny partner na Slovensku je Rómovia.sme.sk.

Čítajte naše príbehy

Naše projekty

Pozrite si na čom pracujeme.
zobraziť projekty

Newsletter