podskalie-012-small

Jeden z workshopov na tému segregácia a inkluzívne vzdelávanie sme pripravili spolu s hlavným lektorom OZ EduRoma, ktoré podporuje desegregáciu rómskych detí v škole v Šarišských Michaľanoch. V Podskalí sme tak mali možnosť  spolu s asi 20 študentami reflektovať vlastné predsudky a argumentovať za a proti spoločnému či oddelenému vzdelávaniu.