Secondary School Scholarship Program – Informácia o jazykových testoch

6.12.2014

Jazykový test ELTIS (English Language Test for International Students) sa bude konať
dňa  16. 12. 2014 (utorok)  o 9:00 a 13:00 h

v spoločenskej miestnosti S2 Ekonomickej univerzity, Dolnozemská cesta 1, Bratislava. 

Zoznam pozvaných študentov 
Konkrétny čas pre každého študenta nájdete v zozname. Čas testu je prispôsobený vzdialenosti bydliska alebo školy. Ak zistíte nezrovnalosti v mene, prosím, oznámte mi to e-mailom ešte pred testom.
Rodičia môžu sprevádzať študentov, ich vstup do budovy univerzity však môže byť obmedzený z dôvodu prebiehajúcej výučby. Ďakujeme za pochopenie.
Test sa skladá z troch častí: počúvanie a porozumenie hovorenej angličtiny, porozumenie písaného textu a krátkej eseje na konkrétnu tému. Test trvá približne 2,5 — 3 hodiny s jednou 15 minútovou prestávkou medzi testom a písaním krátkej eseje. Nie je povolené používať slovník, poznámkový papier, gumu, gumovacie pero, zmizík a pod. 

Spojenie z Hlavnej železničnej stanice: 
1. trolejbus č. 201 — 5 zastávok (na zastávku Saleziáni) + prestup na autobus č. 68 — 5 zastávok (na zastávku Ekonomická univerzita)
2. autobus č. 93 — 3 zastávky (na zastávku Zochova) + prestup na autobus č. 184 — 1 zastávka (na zastávku Ekonomická univerzita)

Spojenie z autobusovej stanice Mlynské nivy:
autobus č. 88 — 4 zastávky (na zastávku Ekonomická univerzita)

Prineste si so sebou preukaz totožnosti, obyčajné ceruzky s mäkkým hrotom (nie pentelky), pero s modrou alebo čiernou náplňou. Je vhodné priniesť si aj náhradnú ceruzku a pero.
Vzorový test je možné nájsť na internete na stránke http://www.eltistest.com/practicetest/

Čítajte naše príbehy

Naše projekty

Pozrite si na čom pracujeme.
zobraziť projekty

Newsletter