Úloha cirkvi v demokratickej spoločnosti – diskusné večery Fedora Blaščáka

28.01.2015

MG-4507

V každej novej historickej situácii hľadala cirkev spôsob spolužitia s politickou realitou, ktorá ju obklopovala. Od roku 1989 sme svedkami tohto hľadania aj na Slovensku. Otázka „aká by mala byť úloha cirkvi v demokratickej spoločnosti” nezískava na naliehavosti s blížiacim sa februárovým referendom. Je na mieste vždy, ak sa spoločným menovateľom niektorých aktivít cirkvi stane politický boj.

Čo sa vlastne deje vo vzťahu k deľbe politickej moci, ak biskupi a kňazi z pozície autority v morálnej oblasti nabádajú veriacich k zaujatiu konkrétneho politického postoja? A ako to ovplyvní politickú pozíciu cirkvi v demokratickom verejnom priestore, ak jeho priame vyjadrenie povedie k právnym dôsledkom na úrovni jednotlivca? Môže sa stať, že ústavný konsenzus o povahe štátu a rešpektovaní ľudských práv nahradíme výsledkom hlasovania v referende o otázkach, na ktoré existujú len dve odpovede áno-nie? Neohrozuje v takom prípade demokracia slobodu?  Ak áno, čo potom?

V diskusiách o slobode a spravodlivosti nepracujeme s arbitrárnymi rozhodnutiami. Dôsledky sa dejú na základe predpokladov, o ktorých tá diskusia aj takmer celá je. Na otázky o tom, ako a na základe akých morálnych predpokladov budeme organizovať spolužitie občanov a ich vzťahy k štátnej moci nie je predsa možné odpovedať áno-nie.

Presvedčiť sa, či polemizovať o tom môžte v rámci cyklu Úloha cirkvi v demokratickej spoločnosti, ktorý chce sprostredkovať názory a zdôvodnenia od kresťanských intelektuálov a kňazov.

Program:
3. 2. 18.00, Košice – Tabačka
Daniel Pastirčák – kazateľ cirkvi Bratskej, Ondrej Prostredník – evanjelický kňaz

4. 2. 18.00, Prešov – Christiania
Michal Havran – teológ

5. 2. 18.00, Žilina – Stanica Záriečie
Daniel Pastirčák – kazateľ Cirkvi bratskej, Miroslav Kocúr – teológ, Marián Kaňuch – evanjelický kňaz

Podujatia vznikli v rámci iniciatívy MEMORY KONTROL a sú realizované s podporou Nadácie otvorenej spoločnosti.

Čítajte naše príbehy

Naše projekty

Pozrite si na čom pracujeme.
zobraziť projekty

Newsletter