Záverečná správa verejnej zbierky Kultúra na rázcestí

24.05.2016

Záverečná správa verejnej zbierky  Kultúra na rázcestí  zapísaná do registra zbierok  rozhodnutím MV SR SVS-OVS3-2015/028050 z 05. októbra 2015

Náklady spojené s verejnou zbierkou boli uhradené z hrubého výnosu zbierky vo výške 0,09 EUR (čiastočné pokrytie správneho poplatku v hodnote 20,- EUR).

Čistý výnos z verejnej zbierky vo výške 5.155,15 EUR bol použitý nasledovne:

príjemca  IČO suma účel
Bábkové divadlo na rázcestí 35 985 381        2 577,60 € vytvorenie inscenácie s témou ochrany ľudských práv a obhajoby demokratických slobôd (materiál, výrova scény a autorské honoráre).
Divadlo Štúdio tanca, príspevková organizácia 35 989 611        2 577,60 € úhrada nákladov spojených s realizáciou autorského dvojvečera Jadro / Androgén.

Čítajte naše príbehy

Naše projekty

Pozrite si na čom pracujeme.
zobraziť projekty

Newsletter