REYN SLOVENSKO

ROMA EARLY YEARS NETWORK SLOVAKIA

Od roku 2017 spolupracujeme s organizáciou Škola dokorán n.o. na aktivitách siete Romani Early Years Network (REYN) Slovakia.

REYN je sieť profesionálov a para-profesionálov pôsobiacich v oblasti poskytovania služieb pre rómske deti v ranom veku od 0 do 10 rokov. Na Slovensku bola slávnostne otvorená 10. apríla 2014.

Cieľmi siete REYN sú:

  • šírenie dobrej praxe medzi členmi REYN pracujúcimi v rómskych komunitách
  • organizovanie vzdelávacích tréningov a študijných ciest za účelom profesionálneho rozvoja členov siete REYN
  • spoločné advokačné aktivity v medzinárodných a národných inštitúciách.

O aktivitách siete a dianí v oblasti poskytovania služieb pre rómske deti v ranom veku pravidelne informujeme tu: https://www.facebook.com/reynslovakia/

Manifest siete REYN: http://www.skoladokoran.sk/manifest-siete-reyn/noveskolstvo


ipao

Inkluzívne vzdelávanie

Inkluzívne vzdelávanie je spoločný menovateľ našich aktivít v oblasti vzdelávania. Len tento typ vzdelávania dokáže zabezpečiť otvorenú a rôznorodú spoločnosť.

Súvisiace príspevky