Experti Stronger Roots 2019 – 2022

Dana Mareková

Témy: advokačné aktivity, občianske kampane

Igor Polakovič

Témy: Fundraising, crowdfunding, budovanie vzťahov s darcami

Michaela Bubelíniová

Témy: leadership, personalistika, rozvoj jednotlivcov, tímov, organizácie

Rudolf Vychovalý

Témy: vizuálna komunikácia, grafický design

Zuzana Reľovská

Témy: leadership, personalistika, strategické plánovanie

Marek Šulík

Témy: výkonnostný marketing, marketing a reklama v online prostredí

Peter Jančárik

Témy: komunikácia, PR, fundraising

Róbert Slovák

Témy: kreativita a komunikácia

Alžbeta Brozmanová Gregorová

Témy: dobrovoľníctvo

Radoslava Nováková

Témy: Individuálny fundraising, Telefundraising, Starostlivosť o darcov, CRM databázy

Súvisiace príspevky