Experti Stronger Roots 2023 – 2025

Martina Slováková

Budovanie a dlhodobý rozvoj značky organizácie a jej tém, komunikačná stratégia, kampane (kreatíva, stratégia, produkcia)

Jana Dravecká

Finančné riadenie organizácie

Michaela Bubelíniová

Leadership, personalistika, strategické plánovanie, podpora rozvoja jednotlivcov a tímov, koučing lídrov organizácií, teambuildingy ako podpora budovania komunity priaznivcov

Rudolf Vychovalý

Vizuálna komunikácia, grafický design, sociálne siete

Zuzana Suchová

Fundraising (individuálny, firemný), budovanie vzťahov s darcami, CRM marketing a public relations, aktivizmus

Radoslava Nováková

Individuálny fundraising, telefundraising, starostlivosť o darcov a darkyne, CRM databázy, fundrasingové stratégie

Irma Kisková

Fundraising

Bohdan Smieška

Príprava a vedenie procesov tvorby plánov strategického rozvoja MNO, podpora v oblasti riešenia konfliktov, spoločenského dialógu a občianskej participácie

Dominika Hradiská

Manažment dobrovoľníckeho programu, legislatíva v dobrovoľníctve

Lenka Polomská Rišková

Individuálny fundraising, crowdfunding, budovanie vzťahov s darcami, komunikácia kampaní

Zuzana Behríková

Individuálny fundraising, crowdfunding, darcovské dáta

Alžbeta Brozmanová Gregorová

Dobrovoľníctvo, strategické plánovanie, práca v tíme

Marek Šulík

Výkonnostný marketing, marketing a reklama v online prostredí

Dana Mareková

Advokačné aktivity, občianske kampane

Ida Adolfová

Dobrovoľníctvo, účtovníctvo, finančný manažment

Súvisiace príspevky