Mentori Stronger Roots 2019 – 2022

Katarína Batková

Výkonná riaditeľka VIA IURIS a bývalá riaditeľka RmS

Michaela Bubelíniová

koučka, mentorka, konzultantka

Laura Dittel

riaditeľka Karpatskej nadácie

Pavel Hrica

riaditeľ a spoluzakladateľ Cesty von

Maroš Chmelík

riaditeľ Centra komunitného organizovania

Jan Kurka

zakladateľ SUSTO – Sustainability Tools a predseda správnej rady Green Foundation

Dana Mareková

konzultantka – kampane a environmentálne právo

Ján Orlovský

riaditeľ Migračného úradu SR, bývalý riaditeľ OSF

Zuzana Reľovská

konzultantka a koučka v oblasti leadership, personalistiky a strategického plánovania

Milan Šagát

poverený výkonný riaditeľ ČERVENÝ NOS Clowndoctors

Michaela Benedigová

výkonná riaditeľka SEESAME

Peter Kolesár

Partner v CIVITTA

Lucia Pašková

Zakladateľka a bývalá CEO v CURADEN

Súvisiace príspevky