Mentori Stronger Roots 2023 – 2025

Milan Šagát

výkonný riaditeľ ČERVENÝ NOS Clowndoctors

Jan Kurka

zakladateľ SUSTO – Sustainability Tools

Federika Plesník

koučka, mentorka, lektorka

Arnold Kiss

projektový manažér v oblasti vzdelávania MŠVVaŠ SR

Barbora Vallová

koučka a televízna producentka

Zuzana Zimová

terapeutka, odborná garantka programu Tvoj Buddy, lektorka Coachingplus

Michaela Bubelíniová

koučka, mentorka, konzultantka

Zuzana Suchová

fundraisorka, marketérka a aktivistka

Bohdan Smieška

Príprava a vedenie procesov tvorby plánov strategického rozvoja MNO, podpora v oblasti riešenia konfliktov, spoločenského dialógu a občianskej participácie

Ľudmila Kolesárová

marketérka a blogerka

Pavel Trantina

bývalý predseda Českej rady detí a mládeže a zástupca MVO v orgánoch EÚ

Oto Kóňa

konzultant pre malých podnikateľov a krízový manažér

Súvisiace príspevky