Dve percentá pre otvorenú spoločnosť

Poukázaním 2% z Vašej dane môžete podporiť činnosť Nadácie otvorenej spoločnosti a Nadačný fond priateľov Činohry SND.

aktualizované 31.1.2022

Ak ste sa rozhodli darovať nadácii (resp. prispieť do Nadačného fondu priateľov Činohry SND) svoje 2% zo zaplatených daní, môžete tak urobiť týmto spôsobom:

Ak ste zamestnanec, za ktorého daň vysporiada zamestnávateľ

 • Požiadajte zamestnávateľa o vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré si môžete stiahnuť tu.
 • Z tohto potvrdenia si zistíte dátum zaplatenia dane a vypočítate:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane
  b) alebo 3% v prípade, že ste v minulom roku odpracovali 40 hodín ako dobrovoľník a máte Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti. To získate od organizácie, pre ktorú ste dobrovoľnícky pracovali.
 • Výslednú sumu (2% alebo 3% zo zaplatenej dane) napíšete do tlačiva Vyhlásenie, ktoré si predvyplnené môžete stiahnuť tu. Pod vyplnenými údajmi môžete zaškrtnúť políčko súhlas so zaslaním Vašich údajov. My vďaka tomu uvidíme Vaše meno a adresu, nie však poukázanú sumu. Údaje o prijímateľovi sú nasledovné:

Obchodné meno: Nadácia otvorenej spoločnosti, Bratislava
Sídlo: Baštová 343/5, 811 03  Bratislava
Právna forma: nadácia
IČO: 30 845 173

Ak ste fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie

Vypočítajte si:

  • 2% z Vašej zaplatenej dane
  • alebo 3%, ak ste v roku 2021 pracovali ako dobrovoľník minimálne 40 hodín. Od ogranizácie, v ktorej ste dobrovoľnícky pracovali, získate Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti.
  • Výslednú sumu (2% alebo 3% zo zaplatenej dane) napíšete do tlačiva daňového priznania spolu s údajmi o prjímateľovi:

Obchodné meno: Nadácia otvorenej spoločnosti, Bratislava
Sídlo: Baštová 343/5, 811 03  Bratislava
Právna forma: nadácia
IČO: 30 845 173

 • Pod vyplnenými údajmi môžete zaškrtnúť políčko – súhlas so zaslaním Vašich údajov. My vďaka tomu uvidíme Vaše meno a adresu, nie však poukázanú sumu.
 • Poučenie k vyplneniu Vyhlásenia si môžete stiahnuť tu.
 • Riadne vyplnené Daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2022, ale aktuálne informácie o termínoch nájdete na stránke financnasprava.sk) na Váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. V prípade, že chcete poukázať 3% z dane, priložte k Daňovému priznaniu aj Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti.
 • Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Ak ste právnická osoba a chcete poukázať 1% (alebo 2%) z dane

Ak právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022 nedarovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (môže to byť aj inej organizácii, nie iba prijímateľovi), môže poukázať iba 1% z dane.

Ak právnická osoba darovala v roku 2021 (a aj počas roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania) dar na verejnoprospešné účely vo výške minimálne 0,5% z dane, môže poukázať celé 2% z dane.

Vypočítajte si Vaše 1% (alebo 2%) z dane z príjmov právnickej osoby za rok 2021. Z výslednej sumy môžete v prospech nadácie poukázať aj menej ako 1% (alebo 2%). Podmienkou je minimálna suma 8 eur na jedného prijímateľa.

V daňovom priznaní Časť VI. sú uvedené riadky na poukázanie 1% (alebo 2%) z dane v prospech prijímateľa. V časti Údaje o prijímateľoch uveďte:

Obchodné meno: Nadácia otvorenej spoločnosti, Bratislava
Sídlo: Baštová 343/5, 811 03  Bratislava
Právna forma: nadácia
IČO: 30 845 173

Ak nám chcete dať vedieť, že ste nám zaslali svoje 1% (alebo 2%), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (my uvidíme Vaše meno a adresu, nie však poukázanú sumu).
Riadne vyplnené daňové priznanie doručte osobne alebo zašlite poštou v zákonnej lehote  na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte:

Nadácia otvorenej spoločnosti, Bratislava, osf@osf.sk

Naše projekty

Pozrite si na čom pracujeme.
zobraziť projekty

Newsletter

Aktuality