Grantová výzva 2023

Uzávierka pre podanie návrhu projektu je 25. mája 2023 o 13:00.

Dokumenty:

 

Odborné a metodické materiály

V programe Stronger Roots využívame prístupy budovania komunity priaznivcov (social base building) a transverzálnej spolupráce (transversal collaboration). Tu si o nich môžete prečítať viac (vzhľadom na medzinárodný charakter projektu je väčšina textov v angličtine):

Program Stronger Roots spolufinancuje Európska únia. Za názory vyjadrené v tomto článku zodpovedajú výlučne autori, článok nevyhnutne nereprezentuje názory Európskej únie. Za využitie informácií nenesie zodpovednosť ani Európska únia, ani poskytovateľ grantu.

News