Stronger Roots 2019 – 2022

Organizácie občianskeho sektora majú v demokratických krajinách svoju nezastupiteľnú funkciu. Nachádzajú nové a často efektívnejšie riešenia problémov, ktoré štát nevie alebo nechce riešiť (korupcia, ľudské práva, životné prostredie, sociálne služby). Spoločenská klíma a najmä rétorika sa však smerom k týmto organizáciám zmenila k horšiemu. Reči o dobrých, zlých a politických organizáciách občianskeho sektora polarizujú už aj tak silne polarizovanú spoločnosť a sťažujú ich činnosť. Cieľom tohto programu je preto pomôcť im v obnovení spoločenskej dôvery a rozširovaní okruhu podporovateľov.

12 českých, 12 maďarských a 11 slovenských organizácií získalo finančnú a expertnú podporu z programu Stronger Roots, ktorý spoločne realizuje konzorcium nadácií pod vedením Nadace OSF v Prahe spolu s českým think-tankom Glopolis, maďarskou NIOK Foundation a Nadáciou otvorenej spoločnosti. Podporené organizácie tak získali unikátnu možnosť venovať sa najbližšie dva roky posilneniu svojho spoločenského postavenia a zlepšeniu vnútorných procesov. Okrem grantového príspevku v max. výške 30 000 € majú tiež prístup k podpore mentorov a konzultantov, ktorí organizáciám pomôžu v oblasti práce s dobrovoľníkmi, marketingu, fundraisingu a strategického plánovania.

Prečo je tento program dôležitý?

Aktívna a otvorená občianska spoločnosť je nevyhnutný spoločenský prvok pri tvorbe demokratických procesov a účasti vo veciach verejných. Občianske organizácie majú v demokracii nezastupiteľnú kontrolnú funkciu a ich existencia je predpokladom nielen pre udržiavanie osobnej slobody, ale aj pre vzájomné porozumenie, ochranu zraniteľných skupín obyvateľstva, ochranu životného prostredia a transparentnú verejnú správu. Pre ich dlhodobú profesionalizáciu, verejné uznanie a udržateľnosť je preto dôležité nájsť a aplikovať nové stratégie a postupy ako osloviť svoje cieľové skupiny, podporovateľov a dobrovoľníkov s cieľom posilniť svoje spoločenské postavenie. Obdobie zmenšujúceho sa priestoru pre občiansku angažovanosť je tu opäť s nami a jednou z odpovedí na tento stav je program Stronger Roots.

 

News