Supported projects

B

WhatCity? Network

Bilaterálny fond

punkt

6 400 €

B

Bilaterálny fond

Mládež ulice

9 553 €

B

Bilaterálny fond

Transparency International Slovensko

5 116 €

B

Bilaterálny fond

EDAH o.z.

9 792 €

B

Bilaterálny fond

Karpatská nadácia

9 398 €

B

Together for tolerance

Bilaterálny fond

KASPIAN

4 338,44 €

B

Bilaterálny fond

Saplinq

6 510 €

B

Bilaterálny fond

CVEK

8 442 €

B

Bilaterálny fond

Rada mládeže Žilinského kraja

6 734,20 €

B

Sereď Testimonies

Bilaterálny fond

EDAH

6 174 €

2

Bilateral fund

Asociácia na ochranu práv pacientov SR

1 650 €

2

The Marked Generation

Bilateral fund

EDAH o.z.

1 650 €

2

Bilateral fund

Inštitút pre občianske vzdelávanie

1 650 €

2

V4 trans* networking

Bilateral fund

TransFúzia

8 910 €

2

Bilateral fund

Podnikateľská aliancia Slovenska

1 650 €

2

Bilateral fund

eduRoma

1 650 €

2

Bilateral fund

Nadácia Pontis

1 650 €

2

Bilateral fund

Slatinka

1 650 €

2

My world – My rights

Bilateral fund

Amnesty International Slovensko

1 650 €

2

Bilateral fund

Nadácia Pontis

5 800 €

2

My world – my rights

Bilateral fund

Amnesty International Slovensko

5 085 €

1

Bilateral fund

Občan, demokracia a zodpovednosť

1 650 €

1

Bilateral fund

Centrum vzdelávania neziskových organizácií

1 650 €

1

Bilateral fund

Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj

1 650 €

1

Leaders without Borders

Bilateral fund

Orbis Institute

1 650 €

1

Bilateral fund

Via Iuris

1 650 €

1

Bilateral fund

EPIC

1 650 €

News