Udelili sme Novinárske ceny 2022. Cenu otvorenej spoločnosti získal ruský novinár Vladimir Kara-Murza

Ceny putujú do 11 redakcií, po dve získali SME, RTVS a český Deník N. Po jednom víťazstve si odnášajú: Investigatívne centrum Jána Kuciaka, Denník N, TV Markíza, TV JOJ, Kapitál, Aktuality.sk, projekt Romale a magazín Jádu. Precedensom v histórii súťaže je udelenie Ceny otvorenej spoločnosti pre zahraničného laureáta – ruského novinára a opozičného politika Vladimira Kara […]

Aktuálny stav národného projektu Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – MNO

Národný projekt „Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – MNO“ (ďalej len EU-CARE) je spoločnou odpoveďou štátu a neziskového sektora na túto situáciu. Je výsledkom spolupráce medzi orgánmi verejnej moci, najmä Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, Úradom splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti, Ministerstvom vnútra a aktérov z prostredia mimovládneho sektora. Národný […]

Novinárska cena 2022 predstavuje nominácie

Predstavujeme nominácie 19. ročníka Novinárskej ceny. Poroty v tomto roku  vyberali zo 480 príspevkov prihlásených do 13 kategórií. Na špeciálnu česko-slovenskú cenu verejnosti nominovala Rada súťaže 5 príspevkov, o ktorých je možné hlasovať do 27.4.2023 na tomto linku. Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční 3. mája 2023 pri príležitosti Svetového dňa slobody tlače. Ceremoniál bude po prvý krát vysielaný naživo […]

Prihlasovanie na Akadémiu investigatívnej žurnalistiky 2023

Fond investigatívnej žurnalistiky a Fond pre transparentné Slovensko vyhlasujú tretí ročník Akadémie investigatívnej žurnalistiky. Cieľom projektu je rozšíriť znalosti a vedomosti profesionálnych novinárov a novinárok či zástupcov investigatívnych a mimovládnych organizácií, ktoré sa zameriavajú na odhaľovanie a analyzovanie významných káuz a udalostí na Slovensku. Akadémia investigatívnej žurnalistiky prostredníctvom odborného vzdelávania a grantovej podpory aj tento […]

Otvorili sme výzvu STRONGER ROOTS!

Silná občianska spoločnosť je nevyhnutnou súčasťou a podmienkou demokracie. Preto sa v rámci programu Stronger Roots snažíme zvýšiť odolnosť organizácií občianskej spoločnosti a ich platforiem, posilniť ich sociálny kapitál a viac ich prepojiť s komunitami, v ktorých pôsobia, i spoločnosťou a jej inštitúciami. Mimovládne neziskové organizácie sa môžu uchádzať o účasť v 18-mesačnom programe budovania kapacít a grant až do výšky 30.000 EUR. […]

Príprava učiteľov na výchovu k ľudským právam: Prípadová štúdia

Katarína Vančíková, Barbara Basarabová, Lýdia Simanová – Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Pozreli sme sa na to, ako učitelia dokážu uchopiť a realizovať výchovu k ľudským právam a ako sa to darí jednej konkrétnej univerzite. Bez nároku na úplnosť prinášame zistenia o príprave učiteľov na výchovu k ľudským právam na Univerzite […]

Reflexia o vzdelávaní o ľudských právach v Nórsku: Legislatíva, učebné osnovy a prax

Beate Goldschmidt-Gjerløw, doktorandka na Inštitúte sociológie a sociálnej práce na Univerzite Agder a výskumná pracovníčka na Katedre vzdelávania učiteľov a školského výskumu na Univerzite v Oslo, Nórsko. Základné učebné osnovy V roku 2017 bolo v Nórsku prijaté nové kurikulum pre základné a stredoškolské vzdelávanie a odbornú prípravu. Tento dokument približuje hlavné hodnoty a zásady vzdelávania. […]

Predstavujeme poroty 19. ročníka Novinárskej ceny

Dňa 1. marca sme uzavreli prihlasovací systém do Novinárskej ceny a následne sprístupnili príspevky všetkým 52 členkám a členom porôt v trinástich kategóriách. V týchto dňoch už usilovne čítajú, počúvajú a pozerajú prihlásené práce. Rešpekt a váhu každej cene dodáva najmä porota, ktorá o nich rozhoduje. Je preto naším dlhodobým záujmom budovať obsadenie porôt osobnosťami, ktoré majú […]

Prečo učiť o ľudských právach?

Audrey Osler, profesorka pedagogiky, Univerzita juhovýchodného Nórska  Vzdelávanie o ľudských právach Naše chápanie ľudských práv na začiatku 21. storočia bolo formované udalosťami z polovice 20. storočia, a najmä Všeobecnou deklaráciou ľudských práv z roku 1948, ktorá bola prijatá po druhej svetovej vojne. Všeobecnú deklaráciu vypracovali zástupcovia všetkých regiónov sveta. Boli to ľudia s veľmi odlišným […]

Výskum: ĽUDÁCKA SLOVENSKÁ REPUBLIKA ROKOV 1939-1945 A HOLOKAUST V KOLEKTÍVNEJ PAMÄTI SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI

V januári 2023 sa uskutočnil výskum názorov verejnosti na obdobie rokov 1939-1945, holokaust a rôzne aspekty spomínania na tieto udalosti. Skúmali sme postoje a názory verejnosti na toto obdobie, ako aj na kľúčové zdroje informácií o ňom.  Iniciátormi a realizátormi projektu boli: Nadácia otvorenej spoločnosti, Dokumentačné stredisko holokaustu, Inštitút pre verejné otázky spolu s Historickým […]

1 2 3 4 5 16