OTVORENÉ ŠKOLY

Program vychádza z predpokladu, že o tom, ako funguje demokracia sa mládež najlepšie naučí jeden od druhého a v bezpečnom prostredí, kde trávia podstatnú časť svojho dňa. 

Read more

REYN SLOVENSKO

REYN je sieť profesionálov a para-profesionálov pôsobiacich v oblasti poskytovania služieb pre rómske deti v ranom veku od 0 do 10 rokov. 

Read more

Fond investigatívnej žurnalistiky

Naším poslaním je podporovať a pomáhať rozvíjať profesionálnu investigatívnu žurnalistiku, ktorá prináša názorovo pluralitné a spoločensky závažné informácie.

Read more

Stronger roots

Aktívna a otvorená občianska spoločnosť je nevyhnutný spoločenský prvok pri tvorbe demokratických procesov a účasti vo veciach verejných. 

Read more

Journalism Award

Every year, we draw attention to quality journalism through this award.

Read more

AFLATOUN

The educational program is developing financial and social skills of children.

Read more

Archív projektov

Archív našich projektov

Čítať viac...

Read our stories

Newsletter