Proces zapájania mladých ľudí do rozhodovania

30.09.2019

Školský rok je už v plnom prúde a my vám prinášame ďalší zo série textov o participácii detí a mladých ľudí na Slovensku. Dúfame, že vás zaujme a motivuje pri zapájaní detí a mladých ľudí do (nielen) školského života a do rozhodovania o všetkom, čo sa ich týka.

Materiál sme pripravili spolu s Elenou Gallovou Kriglerovou z Centra pre výskum etnicity a kultúry a s deťmi vo veku 12-18 rokov z celého Slovenska. Dočítate sa v ňom napríklad to, aké podmienky mladí ľudia potrebujú, aby sa vedeli a chceli zapájať či aké faktory majú vplyv na ich úspešnú participáciu.

Prajeme príjemné čítanie.

STIAHNUŤ PDF

Realizované v rámci projektu “Tvorba mechanizmov participácie detí a mládeže na rozhodovacích procesoch školy a tvorbe verejných politík mládeže”. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

 

Read our stories

Our projects

Look on what we are working
show projects

Newsletter