Secondary School Scholarship Program

18.10.2017

” href=”http://osf.sk/granty-a-stipendia/stipendia/secondary-school-scholarship-program-informacia-o-jazykovych-testoch-2/” target=”_blank”>Viac INFO…

 

Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation (NOS – OSF) v spolupráci s partnerskými výmennými organizáciami American Secondary Schools for International Students and Teachers, Inc. (ASSIST), USA a The Headmasters’ and Headmistresses’ Conference (HMC), Veľká Británia otvára 25. ročník programu štipendijných študijných pobytov na súkromných stredných školách v USA a Veľkej Británii.

Komu je program určený

Program je určený študentom 2. ročníka a niektorým študentom 1. ročníka gymnázií a sexty (kvinty) osemročných gymnázií a lýceí. Študenti majú možnosť spoznať životný štýl v zahraničí prostredníctvom pobytov v rodinách, vzdelávacích programov, klubových a komunitných aktivít.

Partnerské organizácie a typy podprogramov

1. ASSIST – ročný študijný pobyt v USA

Americká nezisková organizácia ASSIST v súčasnosti združuje vyše 80 prestížnych amerických súkromných škôl, ktoré ponúkajú štipendiá zahraničným študentom z 23 krajín. Od jej založenia v roku 1968 malo prostredníctvom tejto organizácie možnosť študovať v USA viac ako 5000 študentov. Školy sú denného aj internátneho typu. Podmienkou štipendia je zotrvanie v USA počas celých 10 mesiacov.

Viac informácií: http://www.assist-inc.org alebo v brožúre programu ASSIST.

2. Davis International Scholars Program – dvoj až trojročný študijný pobyt v USA

Davis International Scholars Program ponúka študentom možnosť získať štipendium na štúdium na jednej zo štyroch súkromných internátnych škôl v USA, ktoré sú členmi tohto programu. Študenti budú školu navštevovať dva až tri roky a štúdium ukončia záverečnými skúškami. Ak bude študent po skončení školy pokračovať v štúdiu na jednej z 86 univerzít v USA, ktoré sú do programu Davis zapojené, študent v rámci programu môže získať finančnú podporu vo výške až 20000 USD/rok počas ďalších štyroch rokov. Štipendium je určené predovšetkým finančne znevýhodneným študentom.

Nakoľko sú do programu zapojené len 4 školy (Emma Willard School, The Lawrenceville School, The Taft School, Westminster School) a program bude vyhlásený v najmenej 8 krajinách, počet týchto štipendií je veľmi obmedzený. Študentom odporúčame, aby sa súčasne uchádzali o ASSIST a/alebo HMC štipendium.

3. HMC – ročný študijný pobyt vo Veľkej Británii

Britská HMC je asociácia riaditeľov nezávislých britských škôl, ktorá bola založená v roku 1992 s cieľom umožniť študentom zo strednej a východnej Európy štúdium na prestížnych britských školách.  Školy sú internátneho typu a hoci väčšina škôl je koedukačných, niektorí študenti študujú aj na chlapčenských alebo dievčenských školách. Mnohí študenti získali na základe dosiahnutých výsledkov priamo od školy štipendium na ďalší školský rok.

O štipendium sa môžu uchádzať len študenti, ktorých rodičia v roku 2017 nedosiahnu kumulovaný príjem vyšší ako 30000 GBP. Na prerátanie použite aktuálny kurz NBS.

Viac informácií na http://hmc.org.uk/projects a v dokumentoch HMC Information for Applicants a HMC Information for Parents of Applicants.

4. HMC Reduced Fee Scheme – ročný až dvojročný študijný pobyt vo Veľkej Británii

Študenti, ktorí majú záujem o štúdium vo Veľkej Británii, a spĺňajú podmienky HMC štipendia okrem výšky príjmu ich rodičov, majú možnosť požiadať o zapojenie do HMC Reduced Fee Scheme (Program zníženého školného). Na základe pohovorov môžu získať odporúčanie HMC a budú sa môcť uchádzať o zníženie školného na niektorej zo škôl, ktoré sú členmi HMC. Ak sa študent rozhodne pre túto možnosť, stane sa štipendistom priamo školy, nie HMC. Bude však mať možnosť zúčastniť sa informačných stretnutí pre štipendistov a rodičov, ktoré sa budú konať na Slovensku.

V prípade otázok kontaktujte prosím:

Katarína KrižkováSecondary School Scholarships Program, 0905 213 359, katarina.krizkova@osf.sk


Dôkladne si prečítajte aj kritéria pre uchádzačov uvedené v podmienkach štipendia a ďalšie dôležité dokumenty na stiahnutie

Podmienky

Pokyny pre vyplnenie prihlášky a napísanie eseje 

Súhlas na spracovanie osobných údajov

HMC Brief Informatoin 

HMC Information for Applicants

HMC Information for Parents of Applicants

HMC Brochure

ASSIST Student Brochure 

Odporúčanie súčasného učiteľa angličtiny 

Odporúčanie súčasného učiteľa matematiky 

Odporúčanie triedneho učiteľa 

Zoznam úloh 

ASSIST Application for a Sponsorship – Slovakia: https://assist.formstack.com/forms/sponsorship_application_form_slovakia

ASSIST Family Financial Declaration: https://assist.formstack.com/forms/family_financial_declaration

HMC Projects Financial Declaration Form 

Pokyny pre vyplnenie finančných formulárov

Uzávierka prijímania prihlášok: 30. November 2017 do 15:00

Online prihlášku nájdete na stránke: https://assist.formstack.com/forms/application_assist_hmc

POZOR: Online prihláška nepodporuje Google Chrome!!! Použite prosím iný prehliadač.

Nezabudnite si ju pri vypĺňaní priebežne ukladať.

Read our stories

Our projects

Look on what we are working
show projects

Newsletter