Pomáhame budovať silnejšie korene občianskej spoločnosti

19.07.2021

V našom programe Stronger Roots for Civil Society sa už jeden a pol roka stretávame s 15 mimovládnymi organizáciami najrôznejšieho zamerania, ktorým pomáhame s ich rozvojom a budovaním okruhu ich podporovateľov. Občianska spoločnosť je mimoriadne dôležitým pilierom demokracie a čím silnejšia a odolnejšia je, tým viac môže pomáhať tam, kde je to potrebné.  

Hoci sme program spustili v náročnom období svetovej pandémie koronavírusu, podarilo sa nám zorganizovať množstvo aktivít, ktoré slovenským mimovládkam pomáhajú v ich práci a rozvoji. Sústredili sme sa na odborné vzdelávanie, mentoring, konzultácie či pomoc s kampaňami a veľmi sa tešíme, že výsledky našej spoločnej práce mali dosah na množstvo ľudí a komunít po celom Slovensku.

Čo sme v rámci programu za posledných 18 mesiacov dosiahli?

  • vytvorenie siete 26 mentorov a expertov
  • 100+ hodín konzultácií s mentormi a mentorkami
  • 90+ hodín konzultácií s expertami a expertkami
  • 9 workshopov a webinárov v oblastiach ako fundraising, komunikácia či advokácia
  • 7 networkingov pre grantistov a 3 networking stretnutia mentorov
  • 1 medzinárodnú konferenciu

Veľmi sa tešíme, že sme sa v posledných dňoch mohli s organizáciami zapojenými do nášho programu stretnúť aj osobne na dvoch workshopoch venovaných networkingu, zdieľaniu skúseností a advokácii, teda efektívnemu presadzovaniu zmien.  

Otázka toho, ako meniť veci v spoločnosti k lepšiemu a ako viesť kampane čo najlepšie a najefektívnejšie spája všetky mimovládne organizácie, a preto sme veľmi radi, že nám o  advokačných kampaniach tento mesiac porozprávala odborníčka Dana Mareková.  

Tešíme sa, že sme sa po dlhej izolácii s našimi grantistami videli v zdraví, a najviac sa tešíme z výsledkov ich dôležitej práce, či už ide o osvetu v téme duševného zdravia, ochranu pamäte národa a hodnôt slobody a tolerancie, ochranu zvierat či prírody alebo obranu ženských práv.

V nasledujúcom období nás čaká niekoľko nových výziev a aktivít a veríme, že výstupy z nich pomôžu nielen nám lepšie pochopiť zákonitosti a podmienky pre zdravý rast a vývoj občianskej spoločnosti. Výsledky z programu zhrnieme nielen na finálnej konferencii, ale i v praktickom manuáli pre mimovládny sektor, ktorý im pomôže lepšie nastaviť stratégie pre budovanie väčšieho okruhu podporovateľov.

Aktuality a zaujímavé informácie o programe Stronger Roots for Civil Society môžete sledovať na našej Facebookovej stránke.  

Read our stories

Our projects

Look on what we are working
show projects

Newsletter