Aj s centami sa dá začať sporiť

20.06.2023

Prostredníctvom aktivít metodiky Aflatoun, ktoré sú zamerané na získavanie základných zručností v oblasti sociálnej a finančnej gramotnosti, získavajú deti vedomosti napríklad aj o tom, čo sú peniaze a aká je ich hodnota. Zamýšľajú sa nad tým, čo znamená míňať peniaze, šetriť a podeliť sa

Hlavnou výzvou, ktorej sme čelili pri implementácii programu Aflatot (pozn.: časť programu Aflatoun určená pre deti od troch do šiestich rokov), bolo pre nás zapojenie rodičov do jednotlivých aktivít. Napriek počiatočným ťažkostiam sa nám ich podarilo zaujať a na aktivity našej materskej školy reagujú veľmi pozitívne. V celom dlhodobom procese zapájania rodičov zohrala a stále hrá veľmi dôležitú úlohu dôvera, ktorú sme si u rodičov získali aj vďaka aflatounským aktivitám. Rodičia pozitívne hodnotia, že sa stali pre učiteľky partnermi pri vzdelávaní ich detí a veľmi oceňujú to, že aj oni sami majú možnosť zúčastňovať sa aktivít v materskej škole.

Rané detstvo je z hľadiska pozitívneho formovania osobnosti človeka najdôležitejším životným obdobím. Vývoj detí v tomto období silne ovplyvňuje ich okolie a tento vplyv sa naďalej významne prejavuje po celý zvyšok ich života.

Vynára sa nám otázka, prečo teda nezačať so sociálnym a finančným vzdelávaním už v ranom detstve. Naša materská škola v Spišskej Novej Vsi implementuje program Aflatoun v spolupráci s Nadáciou otvorenej spoločnosti od roku 2015.

Za osem rokov práce s programom Aflatoun sme sa mali možnosť presvedčiť o veľkom potenciáli vzdelávania v oblasti sociálnej a finančnej gramotnosti už v predprimárnom vzdelávaní. Deti si prostredníctvom programu a jeho aktivít uvedomujú, ako môžu využiť peniaze, ktoré si zarobia alebo ktoré dostanú, chápu, aký je zmysel šetrenia a delenia sa s tými, ktorých máme radi alebo ktorí potrebujú našu pomoc.

Spomínam si na zážitok z mojej práce v materskej škole, kde pôsobím doteraz. V blízkosti materskej školy máme obchod s potravinami, ktorý navštevujú obyvatelia miestnej rómskej komunity, ktorí sú zároveň rodičmi „našich“ detí. Stále som sa divila, keď sme počas vychádzok v okolí obchodu nachádzali drobné mince pohádzané po zemi. A nebolo ich málo! Dosť dlho mi trvalo pochopiť, prečo je chodník doslova obsypaný „centovkami“. Až kým som od rodičov detí nezistila skutočný dôvod… Vysvetlili mi, že častokrát, keď nakúpia, ako výdavok dostanú centy. Tie však pre nich nemajú žiadnu hodnotu, keďže za dva alebo tri centy si už nič nekúpia. Podľa ich slov tieto mince „bez ceny“ nepotrebujú a preto ich pred obchodom jednoducho zahodia. Bola to pre mňa prekvapivá odpoveď. S kolegyňou sme sa rozhodli urobiť pokus a tieto mince sme počas každej vychádzky zbierali a odkladali do plastovej fľaše. Rodičia boli prekvapení a čudovali sa – nerozumeli, načo je to dobré. 

Súčasťou našich aktivít v rámci programu Aflatoun sú aj pravidelné stretnutia s rodičmi. Využili sme príležitosť a prebiehajúci pokus, a aktivity programu sme na jednom zo stretnutí predstavili rodičom. V tom čase bola naša fľaša s mincami naplnená do troch štvrtín. Spoločne sme spočítali mince – bolo ich presne 4,80 €. Keď sme sa rodičov spýtali, či si myslia, že za túto sumu by už niečo dokázali kúpiť, odpoveď bola, samozrejme, pozitívna. Takto jednoducho, prakticky a priateľsky sme naučili „našich“ rodičov veľmi dôležitú vedomosť! Do dnešného dňa máme v každej triede našej materskej školy umiestnenú pokladničku s centovkami, ktoré už rodičia nezahadzujú, ale s radosťou odovzdajú deťom, aby ich hodili do pokladničky v škôlke.

Jana Zajacová, MŠ Tehelná, Spišská nová Ves

Za podporu pri realizácii programu Aflatoun ďakujeme Nadácii Národnej banky Slovenska.

Read our stories

Our projects

Look on what we are working
show projects

Newsletter