AJ SLOVENSKÍ AFLATOUNCI SA CHRÁNIA PRED KORONAVÍRUSOM

1.10.2020

Nadácia otvorenej spoločnosti realizuje program na rozvoj sociálnej a finančnej gramotnosti Aflatoun od roku 2015. Na Slovensku zatiaľ implementujeme verziu programu Aflatot, ktorá je prispôsobená pre deti v predškolskom veku. Špecifikom slovenskej verzie programu je jeho implementácia prevažne v marginalizovaných rómskych komunitách.

Osvetové aktivity zamerané na zlepšenie hygienických návykov u detí sme spolu s našimi spolupracujúcimi materskými a základnými školami, ako aj komunitnými centrami začali už v marci. So zhoršujúcou sa pandemickou situáciou spúšťame aj komplexnejšiu informačnú a vzdelávaciu kampaň, ktorej cieľom bude našich malých Aflatouncov detsky prístupnou formou naučiť, čo je koronavírus a ako si správne umývať ruky.

V kampani budeme používať dve videá. Prvé bude deťom vysvetľovať, čo vlastne je koronavírus a aké sú rôzne spôsoby ochrany pred ním. Za poskytnutie tohto videa ďakujeme nášmu partnerovi Aflatoun International.

Druhé – už odskúšané video – deťom pomôže naučiť sa, ako si správne umývať ruky.

Do kampane sa zapoja všetky školy a komunitné centrá, v ktorých realizujeme tento program.

Pevne veríme, že aj vďaka veľkému nasadeniu pedagógov, pedagogičiek a všetkých ostatných zamestnancov v MŠ, ZŠ a komunitných centrách sa deti naučia všetko potrebné na ochranu pred koronavírusom.

Read our stories

Our projects

Look on what we are working
show projects

Newsletter