Aktuálny stav národného projektu Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – MNO

24.04.2023

Národný projekt „Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – MNO“ (ďalej len EU-CARE) je spoločnou odpoveďou štátu a neziskového sektora na túto situáciu. Je výsledkom spolupráce medzi orgánmi verejnej moci, najmä Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, Úradom splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti, Ministerstvom vnútra a aktérov z prostredia mimovládneho sektora. Národný projekt EU-CARE realizuje konzorcium šiestich nezávislých nadácií na základe vyzvania OPĽZ-NP-2023/11.1.1/03. Lídrom konzorcia je Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava a jeho členmi sú Nadácia SOCIA, Nadácia pre deti Slovenska, Nadácia Ekopolis, Nadácia Pontis a Nadácia Centra pre filantropiu.

Zrkadlový národný projekt Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – Samosprávy určený na poskytovanie finančných príspevkov samosprávam realizuje Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

Aktuálne informácie k národnému projektu

Realizované komunikačné aktivity projektu EU-CARE

 • Vyhlásenie Výzvy pre MNO 3.3.2023
 • O Výzve sme informovali na viacerých stretnutiach so zástupcami a zástupkyňami UNHCR, WHO a Unicefu
 • Oslovili sme 331 MNO vyhodnotených ako potenciálnych žiadateľov na základe dát zozbieraných Úradom splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti a interných databáz nadácií konzorcia
 • Prostredníctvom Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií sme informovali o Výzve formou newslettera
 • Zorganizovali sme Webinár pre MNO, ktoré sa plánujú zapojiť, realizovaný bol prevažne formou otázok a odpovedí. Pripojilo sa vyše 130 účastníkov a účastníčok.
 • Webinár k 2. kolu sa konal v piatok 21.4. s účasťou približne 30 organizácií

Aktuálny stav implementácie národného projektu

 • Prvé kolo prijímania Žiadostí o zapojenie sa do NP bolo uzavreté 31.3.2023
 • Po uzavretom 1. kole evidujeme 162 registrácií a 86 Žiadostí o zapojenie sa do NP
 • Do konca apríla beží 2. kolo prijímania Žiadostí o zapojenie sa do NP
 • Prijaté Žiadosti o zapojenie sa do NP z 1. kola prešli prvotnou kontrolou, v prípade nekompletných žiadostí z dôvodu technických problémov v aplikácii sme oslovili organizácie k doplneniu chýbajúcich dokumentov
 • Po formálnej kontrole doplnených Žiadostí zasadne Hodnotiaca komisia a do 3.5.2023 zverejníme výsledky 1.kola prijímania Žiadostí
 • S úspešnými žiadateľmi začneme zmluvný proces a k 30.4. uzavrieme 2. kolo prijímania Žiadostí

Viac informácií o projekte nájdete na webe:

Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – MNO

Read our stories

Our projects

Look on what we are working
show projects

Newsletter