Nadácia otvorenej spoločnosti hľadá dobrovoľníkov

18.07.2022

Staň sa dobrovoľníkom alebo dobrovoľníčkou Nadácie otvorenej spoločnosti a buď súčasťou vzdelávacieho programu Otvorené školy!

Aj v školskom roku 2022/2023 pokračujeme v programe Otvorené školy na základných školách. Cieľom tohto programu je podporiť demokratické prostredie a výchovu k občianstvu na školách prostredníctvom rovesníckeho vzdelávania a práce so školskými parlamentmi.

Koho hľadáme?

Mladých ľudí vo veku 16-21 rokov zo všetkých kútov Slovenska.

Čo je úlohou dobrovoľníkov na škole?

S každou školou počas celého školského roka systematicky spolupracuje vyškolený dobrovoľník/dobrovoľníčka alebo dobrovoľnícka dvojica. Dobrovoľníci realizujú workshopy v zapojených triedach na témy ako rasizmus, LGBTIQA+, feminizmus a pod.

Ich úlohou je aj aktívne pracovať so školskými parlamentmi, sledovať ich prácu počas školského roka, podporovať aktívnu a zmysluplnú participáciu ich členov na chode školy a vytvárať predpoklady udržateľného fungovania orgánov školskej demokracie.

Čo očakávame od dobrovoľníka/dobrovoľníčky počas školského roka? 

  • realizáciu aspoň 6 workshopov v zapojenej triede
  • realizáciu aspoň 6 stretnutí s členmi školského parlamentu
  • účasť na dobrovoľníckych školeniach (zväčša cez víkendy) v rozsahu 10 dní zameraných na rozvoj lektorských a komunikačných zručností
  • stotožnenie s hodnotami otvorenej spoločnosti

Ako sa môžeš do programu zapojiť?

Pošli nám krátky štruktúrovaný životopis a motivačný list (max. ½ strany) na adresu erika.szaboova@osf.sk. Termín na podanie prihlášok je 25.9.2022, žiadosti však budú posudzované priebežne. Vybraných kandidátov a kandidátky následne pozveme na osobné pohovory do Bratislavy.

Read our stories

Our projects

Look on what we are working
show projects

Newsletter