Nadácia otvorenej spoločnosti poskytne milión eur na inštitucionálny rozvoj a vzdelávacie aktivity mimovládnych organizácií

5.01.2023

V nasledujúcich troch rokoch Nadácia v rámci programu Stronger Roots prerozdelí  viac než milión eur na inštitucionálne granty a unikátne vzdelávacie aktivity pre 15 mimovládnych organizácií a 5 strešných platforiem. Program Stronger Roots realizujeme v rámci medzinárodného projektu s partnermi v Čechách a v Maďarsku. Projekt v celkovej výške 3 700 950 EUR pod vedením českej Nadace OSF významne podporila Európska komisia v rámci programu Občania, rovnosť, práva a hodnoty (CERV).  

“V rokoch 2019-2021 sme v pilotnom ročníku programu Stronger Roots do neziskového prostredia na Slovensku opätovne priniesli formát inštitucionálnych grantov, ktoré u nás takmer úplne vymizli. Tie sú pritom veľmi dôležitým nástrojom finančnej stability aj organizačného rozvoja, lebo umožňujú organizáciám rásť takpovediac dovnútra. Je preto dobrou správou, že  v týchto aktivitách môžeme vďaka európskej podpore pokračovať aj v nasledujúcich rokoch. Okrem priamej podpory neziskových organizácii budeme v rámci realizácie programu vyzývať významných donorov na Slovensku, aby podobným spôsobom zareagovali na potrebu inštitucionálnej podpory.” uviedol správca Nadácie otvorenej spoločnosti Fedor Blaščák.    

Výzva pre zapojenie sa do programu bude spustená na jar 2023. Približne 20 vybraných organizácií a platforiem zo Slovenska získa nielen granty na organizačný rozvoj, ale aj možnosť zúčastniť sa vzdelávacích podujatí a individuálnych konzultácií. V rámci nich získajú pomoc skúsených mentorov a expertov z praxe v špecifických oblastiach ako: riadenie organizácie, komunikácia či fundraising.  

Medzi našimi mentormi sú experti z občianskeho sektora, biznisu i štátnych inštitúcií. Súčasťou budú aj workshopy a stretnutia, na ktorých organizácie zdieľajú svoje skúsenosti a učia sa od seba navzájom.  

Aktívna a otvorená občianska spoločnosť je nevyhnutnou podmienkou rozvoja demokracie. Je predpokladom nielen pre osobnú slobodu, ale aj pre vzájomné porozumenie, ochranu zraniteľných skupín obyvateľstva, ochranu životného prostredia a transparentnú verejnú správu. Pre organizácie občianskej spoločnosti je dôležité nájsť a aplikovať stratégie a postupy ako osloviť svoje cieľové skupiny, podporovateľov a dobrovoľníkov s cieľom posilniť svoje postavenie z hľadiska dlhodobej profesionalizácie, verejného uznania aj udržateľnosti.  

Program Stronger Roots posilňuje odolnosť a stabilitu mimovládnych neziskových organizácií na Slovensku, v Česku a v Maďarsku. Prispieva k ich väčšiemu prepojeniu so širokou verejnosťou a aktuálnymi problémami, ktoré ľudí trápia. Nadácia otvorenej spoločnosti ho realizuje pod vedením českej Nadace OSF a v spolupráci s českým think-thankom Glopolis a maďarskou NIOK Foundation. 

Program Stronger Roots spolufinancuje Európska únia. Za názory vyjadrené v tomto článku zodpovedajú výlučne autori, článok nevyhnutne nereprezentuje názory Európskej únie. Za využitie informácií nenesie zodpovednosť ani Európska únia, ani poskytovateľ grantu. 

Read our stories

Our projects

Look on what we are working
show projects

Newsletter