NÓRSKE INŠPIRÁCIE PRE ĽUDSKOPRÁVNE VZDELÁVANIE

23.09.2022

Minulý týždeň sme vyslali piatich zástupcov formálneho a neformálneho vzdelávania zo Slovenska na študijnú návštevu do Nórska, ktorej cieľom bolo budovať kapacity v oblasti vzdelávania a výchovy k ľudským právam. Účastníci študijnej návštevy tak budú môcť skvalitniť svoje programy výchovy a vzdelávania k ľudským právam o poznatky a skúsenosti z Nórska, či vytvoriť nové programy. 

Zástupcovia našej Nadácie, Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Katedry elementárnej a predškolskej pedagogiky a Rady mládeže Slovenska absolvovali v termíne 13.-17.9.2022 bohatý odborný program s množstvom inšpiratívnych stretnutí.

Zúčastnili sa celodenného medzinárodného seminára o výchove a vzdelávaní k ľudským právam, ktorý viedla svetovo uznávaná odborníčka na danú problematiku, profesorka Audrey Osler. Okrem lepšieho pochopenia postavenia témy výchovy a vzdelávania k ľudským právam v nórskom vzdelávacom systéme mali možnosť oboznámiť sa s rozličnými tematickými aspektami tejto témy v kontexte vzdelávania. Seminár organizovala University of South-Eastern Norway, Drammen Campus, pod záštitou Human Rights Education Review.

University of South-Eastern Norway, Drammen Campus

V The European Wergeland Centre im bol predstavený projekt posilnenia výchovy a vzdelávania k ľudským právam na Balkáne, ktorý úspešne prepája univerzity, školy a študentov učiteľstva. Taktiež sa oboznámili s projektom pre nórsku mládež, ktorý sa venuje prevencii extrémizmu a anti-demokratických hodnôt, ako reakcia na teroristický útok 22. júla 2011 na ostrove Utøya.

The European Wergeland Centre

Na Oslo Metropolitan University sa oboznámili s výskumným projektom DEMOCIT – Democracy, Equality, Learning and Mobilisation for Future Citizens, ktorý je reflexiou na zmeny v obsahu vzdelávania v národnom curriculu v roku 2020, kedy sa téma ľudských práv explicitne stala prierezovou témou. Projekt zisťuje aktuálny stav danej problematiky z pohľadu študentov i učiteľov a na základe reálnych dát budú navrhnuté stratégie vzdelávania na školách a aktualizovaný študijný program pre študentov učiteľstva.

Oslo Metropolitan University

Svoj program zakončili v The Norwegian Center for Holocaust and Minority Studies. Bola im predstavená aktuálna interaktívna výstava pre školy a mladých ľudí s názvom NE/VIDITEĽNÍ – každodenný rasizmus v Nórsku. Jej cieľom je upozorniť na každodenný rasizmus a citlivo poukazovať na túto problematiku. Pretože keď ho vidíme, vieme mu porozumieť. A keď mu vieme porozumieť, môžeme sa voči nemu ohradiť.

The Norwegian Center for Holocaust and Minority Studies

Študijná návšteva je financovaná z projektu s názvom “Ľudskejší prístup k vzdelávaniu k ľudským právam na Slovensku” podporeného v rámci Grantov EHP a Nórska 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

#eeagrants

Read our stories

Our projects

Look on what we are working
show projects

Newsletter