NOVÁ METODICKÁ PRÍRUČKA NA SVETE

14.03.2022

Niekoľko mesiacov sme usilovne pracovali na metodickej príručke určenej nielen pre učiteľov, ale pre všetkých pracovníkov s mládežou (nad 11 rokov) a dnes by sme vám ju radi predstavili.  

V príručke Našli sme ich! Ľudské práva (nielen) pre občiankarov nájdete teoretický úvod a 20 interaktívnych aktivít k témam:  

  • Práva dieťaťa  
  • Participácia 
  • Rómovia 
  • Klimatická zmena 
  • Rodová (ne)rovnosť  

Cieľom našej príručky je podporiť chápanie ľudskoprávnych tém, ako aj participácie detí v školách počas, ale aj mimo vyučovacieho procesu. Zároveň chceme touto príručkou podporiť medzipredmetové vzdelávanie ľudských práv a inšpiráciu si tak v nej môžu nájsť nielen učitelia občianskej a etickej výchovy, ale aj učitelia dejepisu, matematiky, geografie a biológie.  

Hoci sme príručku pripravovali v mierových časoch, stále sme vnímali, že znalosti o ľudských  právach a ich uplatňovanie sú na Slovensku dokonalé najmä v “papierovej podobe”, no za samozrejmosť ich stále nemôžu považovať mnohé skupiny obyvateľov.  

Dnes je situácia úplne iná a základné ľudské práva, ako právo na život, osobnú slobodu a bezpečnosť, sú ohrozené viac ako kedykoľvek predtým. O to dôležitejšie je vzdelávať o tejto téme spôsobom, ktorý sa prejaví aj v reálnom a lepšom fungovaní našej spoločnosti.  

Príručku si môžete bezplatne stiahnuť tu.

Príručka vznikla s podporou Nadácie Pontis, v rámci programu Generácia 3.0 a programu Active Citizen Fund Slovakia.   

Za recenziu ďakujeme PhDr. Dáške Vargovej zo Štátneho pedagogického ústavu a za grafickú úpravu a jazykovú korektúru agentúre Mayer/McCann Erickson 

Read our stories

Our projects

Look on what we are working
show projects

Newsletter