Vyhlasujeme výsledky „Výzvy na podporu poskytovania starostlivosti o ukrajinské deti v predškolskom veku“.

31.05.2022

Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava podporí nasledovných 7 organizácií a ich projekty:

  1. Materské centrum Medulienka, Levice – Projekt “Hráme sa SPOLU”
  2. Občianske združenie Spoločenstvo kresťanov Christiana, Bratislava – Projekt “Materiálna podpora triedy pre ukrajinské deti”
  3. MIXILAND s.r.o. Bratislava – Projekt “MIXILAND detský svet pre Ukrajinu”
  4. o.z. Rozmanita, Bratislava – Projekt “Zakúpenie pomôcok a potrieb pre deti z Ukrajiny”
  5. Dragon Kids, Bratislava – Projekt “RAZOM SPOLU NA SLOVENSKU”
  6. Spišská katolícka charita, Spišská Nová Ves – Projekt “Spišská katolícka charita – detské denné centrum pre ukrajinské deti”
  7. Spojená škola sv. Františka Assiského, Malacky – Projekt “Pekné miesto na život”

Podporené organizácie budú pracovníci Nadácie kontaktovať v najbližších dňoch mailom alebo telefonicky.

Tešíme sa na realizáciu projektov!

Read our stories

Our projects

Look on what we are working
show projects

Newsletter